Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat pe site (ismb.edu.ro) Broșura pentru admiterea în învățământul liceal și profesional, inclusiv dual.

Materialul cuprinde informații referitoare la admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional, învățământul dual și reprezintă un ghid util atât pentru absolvenții clasei a VIII-a, cât și pentru părinții acestora, în vederea orientării școlare pentru clasa a IX-a.