Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ilfov a ANIF atrage atenția primăriilor asupra zonelor de protecție ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau chiar asupra interiorului acestora, unde NU sunt permise construcții, fără obținerea anumitor avize

˜Se mai solicită supravegherea canalelor în ceea ce privește respectarea curățeniei și sancționarea celor care aruncă necontrolat deșeuri

În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov a fost prezentat stadiul lucrărilor realizate în județ, în cursul acestui an, în activitatea de îmbunătățiri funciare, ing. Paul Dobre șef Serviciu în cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ilfov a Agenției Națională de Îmbunătățiri Funciare vorbind despre deficiențe cu privire la întreținerea și menținerea curățeniei și a funcționalității canalelor din administrarea filialei ilfovene.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 571

Paul Dobre s-a referit, spre exemplu, la faptul că, în momentul eliberării certificatelor de urbanism, primăriile nu trimit persoanele fizice și/sau juridice să obțină Avizul Tehnic ANIF de construire, în vederea obținerii autorizației de construire și scoaterii din circuitul agricol definitiv, conform Legii 50/1991 actualizată în 2018. Această lege prevede că ”intravilanul localităților se stabilește prin PUG”, iar ulterior aprobării PUG, ”pot fi introduse ca intravilan al localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale. (…) Terenurile destinate construirii, evidențiate în intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizație de construire”. ”Această prevedere coroborată cu art. 5 alin. (1) lit. d) reglementează unele zone de restricții stabilite prin reglementări speciale din care cităm: art. (1) Avizele și acodurile stabilite prin cetificatul de urbanism se solicită de către investitor/ beneficiar și se obțin de la autoritățile competente în domeniu înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție la autoritățile administrației publice competente pentru: d) cerințele specifice unor zone cu restricții stabilite prin reglementări speciale”, a explicat Dobre. În cazul lucrărilor de îmbunătățiri funciare există Ordinul ­MAPDR 227/ 31.03.2006 care stabilește amplasarea și dimensionarea zonelor de protecție adiacente infrastructurii de îmbunătățiri funciare. Mai mult, Legea Îmbunătățirilor Funciare 138/2004 stabilește că ”următoarele fapte cons­tituie contravenții la normele privind exploatarea, întreținerea, reparațiile și protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare: executarea de construcții ori înființarea de plantații în zona de protecție din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, fără avizul și acordul prealabil al Administrației, al organizațiilor sau federațiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează; executarea de construcții ori modificarea sau extinderea construcțiilor în amenajările de îmbunătățiri funciare, fără avizul și acordul prealabil al Administrației, al organizațiilor sau federațiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condițiilor prevăzute în acord”.

Depozitarea necontrolată a deșeurilor

O altă deficiență majoră constă în depozitarea necontrolată a deșeurilor în secțiunea de scurgere și zona de protecție a canalelor de desecare și irigații. Stoparea acestui fenomen este și o obligație a primăriilor localităților, care trebuie să asigure prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni. Tot primăriile trebuie să se ocupe de realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate. Filiala ilfoveană a ANIF cere sprijinul primăriilor din județ, care să instaleze, de exemplu, panouri de avertizare prin care să interzică depozitarea de gunoaie în infrastructura de îmbunătățiri funciare și zona de protecție aferentă și să aplice amenzi dacă acest lucru nu se respectă, să intensifice patrularea polițiștilor comunitari în zonele unde canalele de desecare și irigații sunt afectate și să-i indentifice pe cei care aruncă deșeuri acolo și să-i amendeze, să instaleze camere video pentru a găsi mai ușor persoanele fizice și/sau juridice care depozitează gunoaie (res­turi menajere) pe canale.

Importanța păstrării canalelelor de desecare curățate, pentru evitarea producerii de inundații

Prin funcționarea continuă a canalelor de desecare şi a stațiilor de pompare se preîntâmpină apariția băltirii apei pe teren și inundarea acestora. Întreținerea si exploatarea canalelor de desecare se efectuează după regulamente specifice domeniului de îmbunătățiri funciare.

Din cauza extinderii intravilanului localităților și a construirii de locuințe, obiective sociale şi economice, activitatea de exploatare, întreținere şi reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare întâmpină, așadar,  dificultăți, pentru că: nu se respectă zonele de protecție a canalelor, prevăzută prin lege şi se permite amplasarea unor construcţii de interes public şi privat în interiorul acestor zone (străzi, rețele de alimentare cu apă, rețele de gaze, reţele electrice aeriene şi împrejmuiri); depozitarea, așa cum arătam anterior, a deșeurilor provenite de la gospodăriile limitrofe canalelor; izolat – deversarea de ape menajere, abuziv, în canalele de desecare.

Acestor probleme li se adaugă dificultăți financiare generate de creşterea costurilor necesare efectuării lucrărilor de curățare a canalelor de desecare, care se efectuează preponderent manual. Iar faptul că accesul utilajelor terasiere este limitat sau imposibil în unele zone, costul lucrărilor creşte și mai mult, implicând încărcare directă în mijloacele de transport a deponiilor, dar şi transportul acestora la o groapă de gunoi autorizată.