În deschiderea ședinței Consiliului Județean Ilfov (CJI), din ultima zi a lunii mai 2019, consilierii județeni au luat act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean deținut de Gheorghe Bolintineanu, președintele PSD Ilfov, dar și de Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 175/2019 privind încetarea de drept a mandatului consilier județean al domnului Emil Ioniță (PSD). În aceste condiții, social democrații ilfoveni au de completat lista consilierilor județeni cu 3 persoane (din păcate, la începutul acestui an prof. Victor Neagu, de asemenea, consilier PSD, a decedat).

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 456

În continuarea șe­dinței s-au votat, cu unanimitate de voturi, mai multe proiecte de hotărâri. Spre exemplu, cel privind aprobarea contului de execuție pe 2018 sau cel pentru modificarea art. 14 al HCJI 39/2019 privind aprobarea bugetului local pe 2019. Potrivit directorului executiv al CJI, Bogdan Costea, cheltuielile din bugetul Consiliului Județean au fost efectuate în condițiile legii, și, ca de obicei, în ultima vreme, încasările instițutiei au fost mai mari decât cheltuielile.

Tarife pentru combaterea țânțarilor

S-au mai aprobat, de asemenea, tarifele ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019, valorile fiind menționate fără TVA și cu precizarea că pot fi reactualizate pe parcursul anului, în funcție de coeficientul de inflație, precum și de modificarea prețului la carburanți, energie electrică și salariile celor care participă la acțiuni. Și, tot legat de Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu, s-a aprobat scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe uzate integral, din patrimoniul Serviciului. Este vorba despre un total valoric de 359.722,77 lei, din care mijloace fixe în valoare de 242.380,55 lei (licențe, aparate și instalații de măsură și control, mobilier și aparatură birotică, echipamente tehnologice, mijloace de transport) și obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată, în valoare de 117.342,22 lei. Bunurile de natura obiectelor de inventor și mijloacele fixe propus epentru scoaterea din funcțiune și casare nu sunt în stare de folosință, fiind într-un stadiu avansat de uzură.

Completare anexă, pentru retrocedare

Între CJI (achizitor) și Asocierea General Survey Corporation SRL (lider de asociere) – Eval Expert SRL (asociat), în calitate de prestator, se derulează un contract de prestări servicii al cărui obiect este elaborarea documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare și parcurgerea etapelor de expropriere pentru cauză de utilitate publică aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din Ilfov”. Asocierea a comunicat CJI că, în cazul DJ 101, km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru), față de anexa inițială a Hotărârii pentru modificarea și completarea HCJI 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren – proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării, au fost identificate încă 63 de imobile afectate de coridorul de expropriere și 29 de immobile ce generează suprapuneri virtuale. Astfel, s-a cerut, iar consilierii județeni au aprobat, completarea listei imobilelor ce urmează să fie expropriate (cu cele 63 de noi poziții apărute, situate pe raza localităților Balotești, Grădiștea, Gruiu și Moara Vlăsiei), cuprinderea în listă a celor 29 de imobile cu suprapuneri virtuale și completarea raportului de evaluare.

Cabinete medicale concesionate

Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea CJI a fost, de asemenea, adoptat de către consilierii județeni. Este vorba de cinci spații libere cu destinația de cabinete medicale, situate în incinta Centrului Medical Buftea (4) și în incinta Ambulatoriului de Specialitate Săftica – Pavilionul B (1), din Balotești, care vor fi concesionate pentru a fi utilizate doar în scopul desfășurării de activități medicale și conexe. Redevența obținută prin concesionare (nivelul minim stabilit prin HCJI 8/2010 fiind de 36 euro/mp/an pentru astfel de spații) devine venit la bugetul local al județului, iar ilfovenii vor avea de câștigat și prin asigurarea de servicii medicale de calitate.

Teren pentru ”Casa dintre case”, în Clinceni

Consilierii județeni au fost de acord cu proiectul de hotărâre privind inițierea procedurii de achiziție, prin licitație publică, a unui teren, în suprafață de maximum 1.000 mp, necesar construirii unei case de tip familial pentru cei 50 de copii rezidenți ai Centrului de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme alternative de protecție. Pentru realizarea acestei structuri noi (Centrul de la Periș se va desființa, iar în locație vor funcționa alte servicii sociale) s-a luat legătura cu specialiștii ”Hope and Home for Children” (organizație care a construit peste 100 de case de acest tip, contribuind la închiderea a peste 80 de centre de plasament). ”Considerăm că alegerea unei locații cât mai departe de Centrul de Plasament nr. 5 Periș reprezintă un atu în procesul de modelare comportamentală a actualilor beneficiari. Implementând reguli noi, cu oameni noi, într-o casă nouă, vom crea bune practici și pentru viitorii copii abandonați de familii, potențiali beneficiari ai acestei case de tip familial. În urma discuțiilor cu cei din conducerile administrative ale mai multor localități din Ilfov (…) am găsit în comuna Clinceni cea mai mare disponibilitate socială. În localitate există un liceu cu program sportiv (agreat de beneficiarii de la Periș), transport direct către București (pentru copiii care aleg să meargă la diferite forme de educație, în Capitală), o comunitate de oameni relativ tineri, cu mentalități noi, dispuși la o abordare integrativă a relației sociale cu acești copii”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, redactată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Amenzi pentru contravenții pe drumurile din administrarea CJI

Proiectul de hotărâre pentru ”modificarea HCJI nr. 33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză” a trecut, de asemenea, cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni. Astfel, persoanele fizice care, spre exemplu, vor efectua lucrări pe drumurile județene, fără acordul CJI, pot fi sancționate cu amendă contravențională cuprinsă între 3.602,5 lei minimum și 7.205 lei, valoare maximă. Iar în cazul persoanelor juridice, încălcarea prevederilor art. 31, alin. 3 din OG 43/1997 care spune că ”Trecerile la același nivel cu calea ferată ale tuturor drumurilor internaționale ”E”, precum și ale drumurilor naționale care prezintă un grad ridicat de risc de producere a accidentelor rutiere vor fi prevăzute cu bariere sau semibariere realizate de către administratorul căii ferate, cu avizul administratorului drumului și al poliției rutiere” se sancționează cu amendă contravențională între 50.000 de lei și 250.000 de lei. Sumele încasate din aceste amenzi constituie venituri la bugetul local al județului.