Dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov

Obţii venituri impozabile din străinătate? Poţi să-ţi asiguri sănătatea în România. Mergi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi ia-ţi adeverinţă de asigurat. În baza ei vei avea anumite servicii medicale gratuite, vei obţine trimiteri la spital în vederea efectuării unor analize la preţ redus, medicamente compensate sau gratuite etc. Dr. Aurelia Isărescu, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov îţi prezintă prin intermediul ziarului Jurnalul de Ilfov, actele necesare pentru eliberarea adeve-rinţei de asigurat.  

– Declaraţia 224 – pentru fiecare lună în care ai obţinut venituri – copie; 

– Carte de identitate/Buletin de identitate (copie). 

Însă, pentru a obţine calitatea de asigurat, dacă nu poţi dovedi plata contribuţiei eşti obligat:

a) să achiţi contribuţia legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu ai realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, calcula-tă la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere;

Dacă perioada în care nu ai avut venituri impozabile este mai mică de 6 luni, trebuie să achiţi contribuţia legală lunară proporţional cu perioada respectivă, inclusiv majorările de întârziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz.

b) să achiţi, pe întreaga perioadă a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, contribuţia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate, pre-cum şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal.

Reţine! Adeverinţele se eliberează de luni până joi, între orele 10.00 – 15.00. Dosarul incomplet va fi refuzat din start. CAS Ilfov se află pe str. Aviator Popişteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83 . Cum ajungi cel mai uşor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la staţia bulevardul Expoziţiei apoi întoarce-te până la str. Aviator Popişteanu nr. 46. 

Dr. Aurelia Isărescu, preşedintele CAS Ilfov şi Jurnalul de Ilfov îţi prezintă săptămâna viitoare actele de care ai nevoie dacă eşti cetăţean străin dar nu ai obţinut re-zidenţă în România, eşti străin şi ai statut de tolerat sau eşti membru al unei misiuni diplomatice acreditate pe teritoriul acestei ţări .