Profesioniștii contabili la ceas aniversar

Ziua de 13 iulie a fost prilej de mare sărbătoare pentru profesia contabilă, iar Filiala ilfoveană a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR Ilfov – a marcat ”Ziua Națională a Contabilului Român” așa cum se cuvine: cu diplome, cupe și… tort.

Articol apărut în Jurnalul de ilfov, ediția print, nr. 411

La evenimentul devenit deja tradiție și ajuns la cea de-a XIV-a ediție, alături de conducerea filialei ilfovene – președinte Maria Constantin și director executiv Florentina ­Pantazi, printre invitați ­s-au aflat prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, pre­șe­dintele Consiliului Superior al CECCAR, Aurel Andrei, președintele Filialei București a CECCAR, reprezentanți ai ANAF, ai Tribunalului Bucuresti, ai Prefecturii Ilfov, liceelor ilfovene ”Barbu Știrbey”, din Buftea și ”Cezar Nicolau”, din Brănești, Casei de Asigurări de Sănătate, reprezentanți ai mediului investițional și antreprenorial, beneficiari ai serviciilor profesioniștilor contabili.

Tema ediției din acest an a pus accentul pe cei 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România, aniversați în Anul Centenarului Marii Uniri. În acest context, președintele Filialei ­CECCAR Ilfov, economist Maria Constantin, a vorbit despre demersul Regelui Ferdinand I al României, care a aprobat, pe 13 iulie 1921, prin Decretul Regal nr. 3.036, Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România – ca organism profesional independent. Ast­­­fel, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau deja societăți de contabili oficial recunoscute. În aceea perioadă, ceea ce azi se numesc filiale erau denumite ”sec­țiuni”, iar Secțiunea Ilfov includea și Capitala. La sfârșitul anului 1921 erau deja formate 42 de secțiuni, cu un număr total de aproape 3.000 de membri. Iar numărul secțiunilor, precum și cel al membrilor, au crescut constant, în 1926, potrivit Consiliului Superior, Corpul Contabililor având 56 de secțiuni și peste 6.500 de specialiști, iar în 1930 – 62 de secțiuni și peste 11.000 de membri. În intervalul 1938-1939, Corpul dispunea de 70 de secțiuni și 15.000 de membri.

Al Doilea Război Mondial a avut însă consecințe nefaste, iar pentru Corpul Contabililor și pentru profesia contabilă, în general, a reprezentat începutul declinului. Pe 20 martie 1941 s-a constituit un Corp special de experți contabili pe lângă Ministerul Coordonării, în vederea aplicării politicii de control și de îndrumare a prețurilor. Apoi, după instaurarea regimului comunist, libera inițiativă este înlocuită de economia dirijată, lucru care, din nou, se răsfrânge asupra profesiei contabile, liberală prin excelență. În 1947 se înfințează Consiliul permanent al normării contabilității, iar Ministerul Finanțelor va coordona de acum înainte întreaga metodologie a normării contabile; iar din 1948, când are loc naționalizarea principalelor mijloace de producție, centralizarea tuturor comenzilor economice devine operantă 100%. În aceste condiții, existența unui corp al contabililor independenți devenea aproape imposibilă. Într-adevăr, peste numai 3 ani, în urma Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 201 din 8.03.1951, Marea Adunare Națională emite Decretul 40 prin care se desființează Corpul Contabililor Autorizați și Experților Contabili, care reușise să parcurgă o perioadă de 30 de ani. După înlăturarea regimului comunist, în 1992 a fost înființată asociația Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, iar în 1994, în baza Ordonanței Guvernului nr. 65/19 august era reînființat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România ca persoană juridică de utilitate publică și autonomă, cu rol esențial în gestionarea profesiei și pregătirea profesioniștilor contabili! În calitate de organism profesional, Corpul a avut un rol esențial în reforma sistemului con­­tabil din România, în condițiile tranziției la economia de piață.

Iar globalizarea, care a atras după sine şi dezvoltarea colaborărilor economice internaţionale, a determinat aderarea CECCAR la Federația Internațională a Contabililor – IFAC și la Federația Experților Contabili Europeni – FEE. Apartenența la aceste structuri a creat o nouă înfățișare și o nouă menire a organismului profesional, conferind o substanță calitativ superioară eforturilor îndreptate spre implicarea nemijlocită, responsabilă, a Corpului în procesul de așezare a profesiei contabile românești pe norme și standarde profesionale internaționale și de etică, asigurând platforma prin care CECCAR ­şi-a sporit continuu aportul de competenţă la afirmarea şi dezvoltarea profesiei la nivel regional, european şi mondial.

Top local și tort

Până anul trecut, Ziua contabilului român era sărbătorită la o dată aleasă – respectiv, 21 septembrie, și nu la data la care s-a aprobat legea pentru organizarea ­CECCAR. Inițiativa modificării datei a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie 2018, desfă­șurată în județul Alba, așadar, ediția a XIV-a a fost de fapt, prima, organizată în ziua nașterii CECCAR.

Pentru a evidenția ac­­­­­tivitatea membrilor organismului profesio­nal în anul anterior, a fost realizat un top local al membrilor CECCAR Ilfov, fiind recunoscute astfel, per­formanțele so­cie­tă­ți­lor de expertiză contabi­lă și contabili­tate, ale ex­perților contabili și contabililor auto­rizați, la nivel individual. În semn de apreciere, profesioniștii contabili au primit diplo­me, medalii, cupe şi flori. La finalul momentului festiv, toți cei prezenți au fost invitați la o felie de tort și la un pahar de şampanie.

Deviza CECCAR

Încă de la înființare, în 1921, deviza CECCAR, înscrisă și în prezent pe sigla Corpului, este – ȘTIINȚĂ – competențe profesionale recunoscute și dezvoltate pe toată durata carierei profesionale; INDEPENDENȚĂ – recomandări integre și care respectă reglementările interne și internaționale ale profesiei; MORALITATE – o moralitate și conduită dictate de o deontologie și o etică profesionale ireproșabile!

Tuturor profesioniștilor contabili le urăm mult succes în activitate!