Primul dintre proiectele de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI) din 6 martie 2018, adoptat de consilierii județeni, a vizat numirea temporară, până la ocuparea postului prin concurs, a Alexandrinei Niță în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Articol apărut în nr. 393 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

La momentul numirii, Alexandrina Niță era consilier IA în cadrul Direcției Absorbție Fonduri Interne și Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al CJI, iar înainte de aceasta a condus, până la momentul pensionării, Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov.

Alte șase proiecte de hotărâri aprobate în cadrul ședinței au fost legate de darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A (km. 0+000 – km.5+110), DJ 602 (km. 36+890 – km. 39+970) și DJ 602A (km. 0+000 – km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea; din administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 – km.22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru; din administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 13+100 – km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele; din administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 (km. 0+000 – km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni; din administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 (km. 0+000 – km. 2+060), DJ 301 (km. 2+060 – km. 6+570), DJ 300 (km. 0+000 – km. 2+580) și DJ 301B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon și darea în administrarea CJI în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 (km. 2+000 – km. 4+990) DJ 200B ( km. 2+000 – km.8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari. Deciziile privind schimbarea administratorilor sectoarelor de drumuri menționate mai sus au fost necesare pentru ca acestea să poată fi reabilitate și modernizate de către consiliile locale ale UAT-urilor urbane în interiorul cărora se află.

Delegație ilfoveană, la Ialoveni

În continuare, s-a votat efectuarea unei deplasări a unei delegații a CJI în Republica Moldova – Raionul Ialoveni, în perioada 24-29 martie 2018, ”în vederea participării la reuniuni și întâlniri în cadrul inițiativelor regionale de cooperare internațională, reuniuni de cooperare transfrontalieră cu scopul cooperării dintre cele două regiuni”.

Pe 27 martie, Raionul Ialoveni, înfrățit cu județul Ilfov, organizează festivitatea ”100 de ani de la Marea Unire”, prilejuit de aniversarea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria – Mamă, România!

Negocieri pentru un sediu nou

Marian Petrache, președintele CJI a cerut consilierilor județeni acceptul pentru începerea negocierilor cu vânzătorii adouă imobile ce par a satisface mare parte dintre cerințele caietului de sarcini întocmit în vederea achiziționării unui nou sediu pentru instituție. Amintim că județul Ilfov, prin CJI, urmărește achiziționarea unui imobil cu destinație de sediu administrativ, situat în zona ultracentrală a Capitalei (asta în condițiile în care s-a încercat mai întâi închirierea unui sediu,însă demersul a eșuat, constatându-se ulterior că ar fi mai convenabilă, din punct de vedere financiar, cumpărarea unui nou sediu). Pentru aceasta, s-au derulat deja două proceduri de licitație publică deschisă, însă în ambele cazuri nu au fost ofertanți. S-a decis achiziționarea unui imobil prin negociere directă, iar o comisie a reprezentanților CJI au identificat două clădiri care satisfac cerințele privind amplasarea, accesul facil la căile de comunicații și la mijloacele de transport în comun, suprafață, locuri de parcare etc. Datele privind stadiul negocierilor vor fi comunicate în cadrul ședințelor CJI.