Pe 31 mai, a avut loc ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI) în care s-a aprobat, printre altele, Convenția cadru ce se va încheia între președintele CJI și primarii unităților administrativ-teritoriale ilfovene care nu au constituite structuri de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.

Articol apărut în nr. 355 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

deszăpezire

După cum se știe, în domeniul autorizării lucrărilor de construcții, principiul autonomiei locale se exercită prin descentralizarea atribuțiilor și se asigură prin acordarea de competențe de autorizare UAT-urilor de bază, respectiv comunelor, orașelor, satelor. Dar, din cauza lipsei de specialiști pe plan local, unele UAT-uri nu pot asigura un nivel bun de competență tehnică, neavând constituite nici structuri de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții. Spre exemplu, în Ilfov, doar 8 UAT‐uri au constituite astfel de departamente. De aceea, e nevoie de un parteneriat tehnic între CJI (care are o structură de specialitate pentru domeniul urbanism și amenajarea teritoriului, condusă de un arhitect șef) și autoritățile locale ilfovene care nu au o astfel de structură. Astfel, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul CJI va putea analiza și aviza, contra cost, pe bază de Convenție încheiată între Consiliu și primar, documentațiile necesare emiterii avizului structurii de specialitate pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare de către primăriile comunelor, precum și ale orașelor care, așa cum arătam mai sus, nu dispun de structuri de specialitate.

Conducere nouă la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Tot în ședința CJI din 31 mai s-a votat numirea temporară, pe o perioadă de maximum 6 luni, a lui Iliuță Mihalea, în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs. Amintim că în urma evaluării managementului fostei conduceri a Centrului, rezultatul a fost considerat nesatisfăcător și s-a recomandat rezilierea contractului fostului director, Cristian Toma. Potrivit proiectului de hotărâre adoptat de consilierii județeni, Iliuță Mihalea va avea un salariu de bază de 6.363 lei, reprezentând salariul maxim brut plătit în instituția în cauză, majorat cu 55%. Noul manager propus de președintele CJI, Marian Petrache, este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul SNSPA și masterand în Guvernare Modernă și Integrare Europeană. Din păcate, deoarece la finalul ședinței, în momentul numărării voturilor secrete, numărul buletinelor nu a mai corespuns cu cel al consilierilor prezenți, s-a propus reluarea discutării proiectului de hotărâre în cadrul următoarei ședințe de consiliu.

Un bun gospodar își face vara sanie...

În continuarea ședinței, a fost aprobat contul de încheiere a exercițiului bugetar, buget propriu, al CJI, pe anul 2016 și, pentru că așa îi stă bine unui bun gospodar, consilierii județeni au aprobat, chiar dacă e început de vară, ”Programul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2017-2021”, program care se va materializa prin încheierea unui acord-cadru pe patru ani, pentru iernile 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 și 2020-2021.

deszăpezire 3

CJI deține și administrează o rețea de drumuri de 381 km, pe care este necesară intervenția în cadrul serviciilor de întreținere curentă pe timp de iarnă. Pentru achiziționarea serviciilor aferente ”Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile din Ilfov, pe perioada iernilor 2017-2021” este necesar a se organiza o procedură de licitație deschisă pentru atribuirea acordului cadru pe durata iernilor calendaristice din anii precizați (pe perioadele 15 noiembrie – 15 martie).

Doar așa CJI va putea interveni eficient pentru a asigura un trafic normal, iarna, pe drumurile județene. În funcție de zonele de intervenție, precum și de resursele proprii, pe raza județului sunt stabilite 6 baze de acțiune, însă pe drumurile publice aferente bazei I se va acționa prin forțe proprii, respectiv prin intermediul Seviciului Public de Întreținere Drumuri Județene din cadrul Consiliului. Se vor supune, așadar, achiziției publice de servicii de prevenire și combatere a lunecușului și înzăpezirii doar bazele de acționare II, III, IV, V și VI. Pentru atribuirea contractului cadru pe o perioadă de 4 ani se va organiza o singură licitație, deschisă în 2017, în baza prevederilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice.

Asocierea de la Măgurele

HCJI 101/2016 privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a asigurării serviciilor ISU Dealul Spirii București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), de la Măgurele, a fost completat cu asocierea dintre CJI și institut în vederea asigurării condițiilor financiare de desfășurare a activității de către ISU ”Dealul Spirii” – Grup de intervenție nr. 4, în spațiul pus la dispoziție de institut, situat în Măgurele, str. Atomiștilor 242, corp C2 + anexa (C8), în suprafață de 299, 04 mp, proprietate privată a statului, aflat în administrarea IFIN-HH. CJI va achita cheltuielile de întreținere, energie electrică și termică, apă, gunoi, abonament telefon, reparațiile curente, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului.

Străzile din ”Henri Coandă”, de la Voluntari la CJI, apoi, la Capitală!

Consilierii județeni au aprobat trecerea din domeniul public al orașului Voluntari și administrarea CL Voluntari în domeniul public al județului și administrarea CJI a străzilor din ansamblul de locuințe ”Henri Coandă”, pentru ca, ulterior, aceste suprafețe de teren să treacă în domeniul public al Capitalei și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în vederea realizării lucrărilor privind utilitățile publice în cartierul ANL.

deszăpezire 2