Irigaţiile reprezintă un factor esenţial pentru ca România să-şi atingă potenţialul în agricultură, fiind necesară o planificare multianuală pentru asigurarea irigaţiilor (sistem naţional şi proiecte locale) şi desecării, în baza strategiei integrate a apei, susţine Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români.

„Irigaţiile reprezintă factorul esenţial pentru ca România să-şi atingă potenţialul în agricultură. Doar cu o gestiune integrată a apei se va asigura utilizarea resursei pentru agricultură şi protejarea mediului. Este necesară o planificare multianuală pentru asigurarea irigaţiilor (sistem naţional şi proiecte locale) şi desecării, în baza strategiei integrate a apei. În 2020, Guvernul României a alocat din bugetul naţional despăgubiri în valoare de 850 milioane de lei. Irigaţiile elimină riscul pierderii recoltelor din cauza secetei şi a plăţii prin despăgubiri. România este ţara cu cea mai spectaculoasă creştere de producţie şi randament în agricultură din Uniunea Europeană, în ultimii 10 ani. Avem nevoie de politici şi programe care să susţină creşterea profitabilităţii şi performanţei în agricultura românească”, a declarat Florian Ciolacu.

România, rating de recoltă „Excepțional”

Reprezentanţii Grupului Fermierilor Români semnalează că Geoglam, organism care generează prognoze de recoltă printr-un sistem de sateliţi la nivel planetar, a emis un raport privind culturile la nivel global, pe harta desfăşurată a Pământului România fiind singura ţară care are integral un rating de recoltă la nivel excepţional (toate culturile de pe tot teritoriul României au primit acest rating).

„Putem considera că acesta este un moment de referinţă pentru România, care nu se întâmplă de două ori în timpurile noastre. Rating-ul de recoltă de nivel «Excepţional» readuce în atenţia lumii potenţialul agriculturii din ţara noastră. Totodată, reprezintă un bun prilej de conştientizare şi recunoaştere a rolului şi contribuţiei fermierilor în asigurarea siguranţei alimentare. Această evaluare demonstrează rezultatele care pot fi obţinute de fermieri prin aplicarea unei tehnologii performante asigurată de companiile de agribusiness, în condiţii climatice favorabile, rezultate care ar putea fi amplificate de crearea unor condiţii de lucru optime pentru fermieri”, consideră Cezar Gheorghe, analist consultant Clubul Fermierilor Români pentru comerţul cu cereale. Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociaţie non-profit şi neguvernamentală a fermierilor din România. Membrii asociaţiei sunt fermieri performanţi care au modele de afaceri bazate pe inovaţie, tehnologie şi bunele practici în agricultură, pentru creşterea competitivităţii şi a valorii adăugate create în acest domeniu.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.561