Clubul Tinerilor Experţi Contabili a fost creat, sub egida Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca un proiect de asistenţă şi informare dedicat promovării şi dezvoltării tinerilor profesionişti contabili din România, având ca principal obiectiv participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe parcursul primilor ani de activitate profesională.

Obiectivele Clubului:

 Să asiste şi să participe la dezvoltarea tinerilor stagiari şi a tinerilor experţi contabili, pe parcursul primilor ani de activitate profesională.

 Să reprezinte o sursă oficială şi viabilă de informare pentru tinerii absolvenţi, care doresc să devină membri ai profesiei, sau pentru cei care doresc să aibă propriul cabinet, fie că este vorba de înfiinţarea de la zero a unui cabinet, fie că este vorba de asistenţa pe parcursul primilor ani de exerciţiu profesional. Cei interesaţi vor putea apela la noi pentru a avea acces la informaţii despre studii, diplome, recunoaşterea calificărilor, practică, dar şi despre reglementările naţionale şi ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

 Să promoveze profesia de expert contabil în rândul tinerilor şi să fie un mijloc de comunicare în rândul tinerilor economişti şi profesionişti contabili.

 Să conştientizeze va­loa­rea şi importanţa brand-ului de expert contabil.

 Să dezvolte contacte între tinerii profesionişti contabili din toată ţara, prin crearea unei reţele de contacte, a unui forum de discuţii şi a unui newsletter, dar şi prin organizarea de evenimente sociale.

Cui ne adresăm?

 Tinerilor absolvenţi:

 Tinerilor profesionişti în faza de înfiinţare:

 Tineri experţi contabili cu experienţă de mai puţin de 5 ani:

Infiinţarea unei societăţi de profil, membră CECCAR

Vă facem cunoscute câteva aspecte privind înfiinţarea unei societăţi de profil, membră CECCAR:

Pentru depunerea actului constitutiv la Registrul Comerţului este necesară mai obţinerea avizului emis de la filiala de domiciliu astfel încât să nu fie necesare modificări ulterioare, ca urmare a nerespectării condiţiilor prevăzute de reglementările CECCAR.

Activităţile care pot fi desfășurate de experţii contabili și contabilii autorizaţi,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

Taxele de înscriere, în Tabloul Corpului, pot fi achitate prin OP în contul CECCAR corespunzător fiecărei filiale sau în numerar la casierie. În acest sens, puteţi accesa site-ul corespunzător filialei CECCAR de domiciliu.

Formularele necesare depunerii documentaţiei la Registrul Comerţului, pot fi descărcate, în formă actualizată, de pe site-ului www.onrc.ro, rubrica Formulare – Înregistrare persoane juridice

Tarifele practicate de Registrul Comerţului, pot fi consultate în M. Of 667/2012 unde a fost publicată HG 902/2012 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale.