Urmare a măsurilor implementate de Guvernul României, Comisia Europeană a decis reluarea plăţilor pe patru dintre cele cinci axe presuspendate în cadrul Programului Operaţional Regional (POR). Pe acest program au fost semnate aproape 3.400 de contracte de finanţare, care prevăd crearea a aproximativ 20.000 de locuri de muncă.

Prin intermediul celor patru axe pe care se reiau plăţile sunt disponibile aproape 80% din fondurile alocate României prin intermediul acestui program. Comisia a presuspendat POR la sfârşitul lunii octombrie 2012 din cauza problemelor înregistrate în implementare în perioada 2009-2011. În continuare, plăţile rămân blocate pe Axa 6 a programului, pe care sunt alocate mai puţin 3% din fondurile puse la dispoziţia României prin POR. 

Referitor la decizia Co­mi­siei Europene, Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici spune că: “Decizia Comisiei Europene de a debloca patru axe importante ale acestui program demonstrează eficienţa măsurilor implementate de Guvernul României. În continuare eforturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi ale Ministerului Fondurilor Europene se vor concentra pentru deblocarea integrală a acestui program. În cel mai scurt timp posibil urmează să fie deblocate şi Programul Operaţional Sectorial Transport şi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, indiferent de eforturile pe care trebuie să le depună angajaţii ministerelor implicate.”

Ca urmare a reluării plăţilor, România va încasa pe POR peste 183 de milioane de euro, sumă pentru care au fost trimise în luna martie 2013 Comisiei Europene documentele necesare pentru rambursare.

La sfârşitul lunii martie 2013, fondurile atrase de România prin intermediul acestui program însumau peste 920 de milioane de euro. Astfel, rata de absorbţie pe POR era de 24,30%, semnificativ mai mare decât în cazul altor programe operaţionale. În acelaşi timp, sumele plătite beneficiarilor erau în valoare de 7,1 miliarde de lei (1,6 miliarde de euro), echivalentul a 38% din suma alocată României prin POR.

Fondurile alocate ţării noastre prin intermediul Programului Operaţional Regional sunt în valoare de 3,72 miliarde de euro.

Axele pe care se reiau plăţile:

 Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere

Obiectiv: Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Număr de contracte de finanţare semnate: 445

 Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Obiectiv: Crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. Număr de contracte de finanţare semnate: 475

 Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării me­diului de afaceri regional şi local

Obiectiv: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de afaceri de importanţă regională şi locală, reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale regionale şi locale, pentru a facilita crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică durabilă. Număr de contracte de finanţare semnate: 1.747

 Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Obiectiv: Valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă. Număr de contracte de finanţare semnate: 531