Dacă sunteţi datori la Direcţia de Taxe şi Impozite a primăriei din localitatea în care locuiţi, aveţi grijă cum procedaţi, deoarece primăria, iute şi degrabă, vă poate executa silit.

Prima dată, primăria vă va trimite o somaţie, prin care va preciza suma cu care sunteţi datori, ce reprezintă ea şi până la ce dată trebuie s-o achitaţi. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu, în care se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, amenzi, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat.Termenul care se acordă în aceste cazuri este de 15 zile de la data emiterii somaţiei de plată. Dacă în interiorul acestui termen nu v-aţi achitat datoria faţă de primărie, aceasta poate trece la executarea silită. Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, prin instituirea popririi asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti.

Primele vizate sunt conturile bancare. Dacă aveţi un card pe care vă intră salariul, primăria poate solicita băncii respective să vă blocheze contul, iar banii vor fi puşi într-un cont special. Din acest moment, aveţi la dispoziţie o săptămână pentru a rezolva situaţia. Dacă s-a produs cumva vreo eroare şi contul în care primiţi salariul a fost blocat în mod greşit, tot autoritatea locală trebuie să remedieze problema. Dacă blocarea contului a fost justificată, banca vă poate reţine până la o treime din salariu, sumă pe care o virează în contul primăriei. 

 Dacă salariul vă este dat în numerar, nu pe card, primăria îi poate cere angajatorului dumnavoastră ca o treime din suma ce vi se cuvine ca salariu să fie virată în contul ei. Primăria are dreptul de a cere Inspectoratului Teritorial de Muncă, unde este înregistrat contractul de muncă, să i se pună la dispoziţie datele referitoare la societatea sau instituţia unde sunteţi angajat. Asta, dacă nu lucraţi la negru, desigur.   

În cazul în care nu realizaţi niciun venit, dar aveţi o proprietate, primăria poate cere instituirea unui sechestru, apoi se trece la evaluarea acelui bun şi vânzarea lui la licitaţie. Toate aceste proceduri au ca temei legal prevederile Codului de Procedură Civilă şi pe cele ale Codului Fiscal.  

Împotriva oricărui act de executare puteţi face contestaţie, la fel ca şi în cazul în care organele autorităţii refuză să îndeplinească un act de executare, în condiţiile legii. Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii.