@ Stația de epurare modulară ce poate deservi 50.000 de locuitori a fost finalizată  @ Opt proiecte de reabilitare aprobate prin PNDL  @ Din 2018 se extinde rețeaua de apă și canal cu 120 km

Comuna Snagov continuă în mandatul primarului Marian Oancea să atragă banii necesari pentru a se dezvolta într-un ritm alert. Multe obiective care până de curând erau doar în faza de proiect au devenit realitate, determinând astfel schimbări pozitive în viața locuitorilor.

Articol apărut în nr. 363 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

snagov

După ce în urmă cu câteva luni, edilul comnei Snagov ne vorbea despre prioritățile sale, iar acestea se aflau încă în stadiul de proiect, iată că după puțin timp, planurile ce figurau pe hârtie s-au concretizat, iar multe altele sunt la numai un pas de a deveni operaționale.

Stația de epurare modulară este deja operațională

Pentru a rezolva problemele legate de alimentarea cu apă curentă, primarul Marian Oancea a demarat o serie de proiecte ample, iar unul dintre acestea a fost deja finalizat la termen. La Florești, a fost terminată stația de epurare modulară, care poate suporta până la 50.000 locuitori, iar primul modul asigură servicii pentru 11.500 de oameni. Vorbim de o investiție de aproape 4 milioane de euro, care va acoperi nevoile actuale și cele viitoare ale locuitorilor comunei. Investiția a fost realizată cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții (CNI), iar con­tribuția comunității sna­govene este de 22%. Comuna Snagov a cumpărat un teren ca să se poată face această extindere. Stația de epurare avea termen de predare ziua de 1 august a acestui an și iată că acest lucru a fost realizat conform programului. Stația de epurare este funcțională în Ghermănești și Snagov, iar proiectul său a fost gândit astfel încât să ia în calcul creșterea demografică a comunei Snagov, până în anul 2042.

Stația de epurare are un regim de înălțime de S+P+M, însemnând aproape 10 metri, o suprafață construită de 234,36 metri și include două laboratoare pentru analiza apei deversate în emisar, un laborator bacteriologic și un laborator fizico-chimic. Este o stație capsulată care nu degajă miros și respectă toate standardele privind protecția mediului.

Pentru xploatarea sta­ției de epurare sunt ame­najate spații corespunzătoare în pavilionul tehnologic pentru personal operator, dispecer, laborator, grup sanitar și vestiare.

Stația dispune în prezent de două bazine circulare, metalice, semi-în­gropate, cu un diametru de 22 de metri fiecare. Cele două bazine sunt montate fiecare pe câte un radier din beton, prevăzut cu o bază de formă trapezoidală cu adâncimea de 1,50 de metri prevăzută în radierul bazinului pentru a realiza în condiții optime operațiunile de men­tenanță și curățare. De jur împrejurul bazinelor este executat un trotuar de beton. Bazinele sunt protejate pe zona îngropată de un perete circular din beton armat cu grosimea de 15 cm. Către interior, între peretele din beton și peretele metalic al bazinului, s-a prevăzut un strat de separație din polistiren expandat în grosime de 5 cm.

Asigurarea contra accidentelor a personalului de lucru este realizată cu balustrade metalice dispuse perimetral platformei de lucru.

Înainte de a fi descărcată în emisar, apa epurată este dezinfectată cu ultraviolete. Eficiența de­zinfecției este de 95-99%. Pentru dezinfecție sunt prevăzute lămpi de medie presiune cu un spectru larg de emisie UV care nu numai că inactivează micro-organismele, dar reduce și enzimele și proteinele care ar provoca foto-reactivarea și mecanismele de auto-reparare biologică a micro-organismelor. Dimensiunile mici ale lămpilor fac posibilă montarea acestora perpendicular pe direcția de curgere a lichidului, mărind astfel eficiența dezinfecției.

Echipamentul este pre­văzut cu display touch pentru controlul pornit/oprit al instalației și afișarea alarmelor și duratei de funcționare. Pentru cazul în care se întrerupe energia electrică este prevăzut un grup electrogen acționat de un motor diesel. Tratarea biologică avan­sată a apei se realizează în reactoarele biologice cu funcționare secvențială.

PNDL permite finanțare pentru opt proiecte noi

După cum am mai relatat, primarul comunei Snagov, și-a propus să finalizeze multe alte lucrări menite să îmbunătățească viața comunității pe care o reprezintă. Cu spriji­nul bugetului aprobat de Consiliul Local sau prin fi­nanțări obținute în cadrul unor proiecte, cum este Programul Național de Dezvoltare Local (PNDL), coor­donat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, edilul și-a propus să con­s­truiască noi spații edu­caționale, să asfalteze dru­muri, să aducă utilități și să finalizeze proiecte de apă și canal.

Din cele 15 proiecte pentru care s-a solicitat finanțare la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) au fost aprobate opt, iar până la sfâritul acestei luni, edilul speră că în urma rectificării vor fi aprobate și celelalte proiecte, finanțarea totală ridicându-se la o valoare de circa 6 milioane de lei.

Comuna Snagov beneficiază de finanțare prin PNDL 2017 – 2020 pentru mai multe obiective de investiții, iar peste 400 de persoane vor beneficia în mod direct de aceste lucrări.

Așadar, prin aprobarea finanțării în cadrul PNDL vor fi posibile:

⇐ extinderea rețe­lelor de canalizare în co­muna Snagov, satul Ghermănești – Strada Grivița, în lungime de 225 metri, cu valoare alocată din bugetul de stat de 161,768 de lei;

⇐ extinderea rețe­lelor de canalizare în comuna Snagov, satul Snagov – strada Panseluțelor, în lungime de 269 de metri, cu valoare de 203.336 lei;

⇐ reabilitare străzi în comuna Snagov – strada Griviței, ceea ce presupune asfaltare pe o lungime de 225 de metri, cu valoare alocată din bugetul de stat de 241.375 de lei;

⇐ extinderea rețe­lelor de apă potabilă și canalizare în comuna Snagov, satul Ghermănești, strada Plevnei, pe o lungime de 509 de metri, în valoare de 571.574 de lei;

⇐ modernizarea străzii Plopior, în valoare de 575.185 de lei;

⇐ realizarea sistemului de canalizare ape uzate menajere și ape pluviale pe strada Plopilor, în lungime de 518,4 de metri;

⇐ extinderea rețe­lelor de canalizare în satul Gher­mănești, strada Vaslui, în lungime de 995 de metri și o valoare alocată de la buetul de stat de 847.356 de lei.

Nu în ultimul rând, pe lista proiectelor aprobate privind finanțarea prin PNDL figurează și proiectul de construcție nouă pentru școala cu clasele I – VIII din satul Gher­mănești, valoarea alocată din bugetul de stat fiind de 2.433.801 de lei. După cum se știe, școala veche din Ghermănești are o vârstă venerabilă: 130 de ani! Cum o astfel de clădire nu corespunde normelor actuale, edilul snagovean a făcut demersurile necesare pentru a ridica o nouă unitate de învățământ, care să asigure condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional. Structura noii școli este aproape ridicată. Până la roșu a fost construită pe baza unui contract de asociere cu Ministerul Educației, dar va fi finalizată cu ajutorul Ministerului Dezvoltării.

Noua instituție de învățământ a comunei va avea 8 săli de clasă și 3 laboratoare, pentru 240 de elevi și 20 de cadre didactice. Aici vor studia atât elevii din clasele I-VIII cât și cei din clasele pregătitoare.

Proiectele care aș­teap­tă aprobarea de fi­nanțare a contractelor din partea PNDL sunt pen­tru reabilitarea, pe o lungime totală de circa 6 km a străzilor A.I. Cuza din satul Ciofliceni, străzilor Florilor, Zorelelor și Panseluțelor din satul Snagov și străzile Plevnei și Vaslui din satul Ghermănești. De asemenea, pe lista proiectelor în așteptare se află și proiectul de reabilitare și extindere a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”  din Snagov.

În privința Liceului din Snagov, acesta ar trebui să devină, de fapt, un campus preuniversitar, adresat unui număr de 1.126 de elevi din clasele IX-XII. Liceul va fi construit pe locul instituției similare vechi, de la care se păstrează doar fresca de la intrare. Liceul va avea sală de festivități, un cămin pentru 120 de persoane, unde va activa lotul național de canotaj.  Așa cum am mai scris în Jurnalul de Ilfov, în fața căminului de elevi se dorește construirea unui bazin de înot, semiolimpic, de 25 de metri, cu dublă întrebuințare. Mai precis, acolo ar urma să se antreneze copiii înscriși la cursuri de înot, dar ar putea fi amenajat și ca ștrand comunal, acoperit, însă cu pereți detașabili.

Din 2018, începe extinderea cu 120 km a rețelei pentru canalizare și alimentare cu apă

Comuna Snagov face parte din A.D.I. Euro-Apa, ce s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate în­fiin­țării, monitorizării și dezvoltării sistemelor de utilitate publică aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, pe baza strategiilor de dezvoltare a acestora.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur Contract de delegare a gestiunii acestor servicii.

Primarul omunei Sna­­gov, Marian Oancea, ne-a spus că pe 1 august, a participat la o întâlnire cu operatorul regional SC Euro ApaVol SA, ocazie cu care a fost discutat proiectul ce are în vedere extinderea rețelei de apă și canal la nivelul întregii comune, cât și situația reală privind rețeaua existentă de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit lui Marian Oancea, la jumătatea anului viitor vor începe lucrările privind extinderea rețelei de apă și canal la nivelul întregii comune Snagov. Lucrarea ar presupune dezvoltarea unei rețele cu o lungime de circa 60 de kilometri de canalizare și aproximativ aceeași lungime pentru alimentarea cu apă, beneficiari fiind locuitorii comunei din peste 100 de străzi. Proiectul de extindere presupune o investiție de 25 de milioane de euro.

Sistemul de alimentare cu apă Snagov are în com­ponența sa localitățile Snagov, hermănești, Cio­­­fli­ceni, Vlădiceasca și Tâncăbești. Numărul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apă va fi, la nivelul anului 2045, de 14.097.

Sistemul de alimentare cu apă Snagov va fi organizat în doua sisteme sectoriale independente, respectiv sistemul sectorial de alimentare cu apă Snagov, reprezentând satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni și Vlădiceasca și sistemul sectorial de alimentare cu apă Tâncăbești, satul Tâncăbești.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, se estimează că numărul de locuitori care vor beneficia de această rețea va fi, la nivelul anului 2045, de 14.097.

Potrivit specialiștilor, prin investițiile propuse pentru sistemul de ali­men­tare cu apă Snagov se urmărește creșterea nivelului serviciului de ali­men­tare cu apă, prin asigurarea sursei de apă atât din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ, cât și asigurarea accesului la apă pentru toți locuitorii, prin extinderea rețelei de distribuție și creșterea gradului de branșare. După implementarea proiectului, norma specifică de consum pentru localitățile cuprinse în proiect va avea o variație cuprinsă în domeniul 90 -100 l/om pe zi.