Începând cu 1 ianuarie 2016, beneficiarii ale căror plăți directe depășesc 2.000 de euro, intră sub incidența prevederilor art. 8 din Regulamentul 1307/2013. Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5.000 euro și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale este fermier activ. El trebuie să fie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau să dețină actul normativ de înființare, din care să reiasă activitatea agricolă. Beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune sau locatari. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul sau animalele arendate, concesionate sau închiriate. Fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată şi să îndeplinească următoarele condiţii:

● să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

● fermierii care în anul anterior depunerii cererii SAPS, au primit plăți directe de peste 5.000 euro, să ateste cel puțin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale;

● să declare toate parcelele agricole, cu excepția celor care au suprafața mai mică de 0,1 ha și care însumate nu depășesc 1 ha, precum și zonele de interes ecologic;

● să înscrie date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată privind lista suprafeţelor și/sau efectivele de animale;

● să fie de acord ca datele din formularul de cerere SAPS să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, în condiţiile Legii nr. 677/2001;

● să respecte normele de ecocondiționalitate stabilite prin legislație, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;

● să prezinte documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor; 

● să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;

● să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate. În caz contrar, fermierii pot fi sancționați proporțional pentru supradeclarare și/sau pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate;

● să identifice, să declare și să delimiteze cu exactitate parcelele agricole în aplicația electronică GIS „IPA-ONLINE” şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. Începând cu anul 2018 identificarea şi delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.