Condițiile complete pentru sprijinul cuplat pentru ovine au fost publicate în Monitorul Oficial.

Care sunt condițiile de eligibilitate:

● animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;

● animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;

● efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data limită de depunere a cererii unice de plată;

● să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

● animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;

● berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în Registrul Genealogic al rasei;

● efectivul de femele ovine înscrise în Registrul Genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în Registrul Genealogic al aceleiaşi rase la 35 de femele ovine;

● efectivul de femele ovine neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

Documentele necesare

● dovadă cont bancar activ pe teritoriul României;

● copie CI/BI/paşaport;

● documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale şi administrator desemnat;

● în caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI   titular de cerere şi  împuternicit.

● adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor/oilor/caprelor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei şi respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine la un berbec/ţap, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie judeţene sau

● adeverinţa eliberată de Oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise într-un Regisru Genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine.

SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar,  cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană definită în Anexa 8.2 „Lista zonelor eligibile M10, M11, M13” a PNDR pentru perioada 2014-2020. SCZ pentru caprine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 50 şi 500 capete de femele caprine şi/sau ţapi, inclusiv, pe beneficiar.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.344