În Monitorul Oficial au fost publicate o serie de sancțiuni pentru fermierii care solicită subvenții pentru anumite măsuri, dar nu respectă obligațiile acestora.

Vizate sunt măsurile 10 „Agro – mediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” și pentru măsura 214 „Plăți de agro – mediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017.

Sancțiuni pentru Măsura 10 Agromediu şi climă

Sancţiunile aplicabile pentru cererile de plată aferente Măsurii 10 „Agromediu şi climă”, Campania 2017 se stabilesc pentru următoarele neconformități constatate:

  • neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;
  • intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale, în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare/sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate);
  • amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
  • durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
  • repetiţia – identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau al aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
  • gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

În numărul următor vă vom prezenta sanc­țiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor și pe cele privind nerespectarea ecocondiţionalităţii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.344