APIA a publicat pe site-ul oficial condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fermierii pentru a primi Ajutorul Național Tranzitoriu speciile ovine/caprine – schema  cuplată de producţie, (ANTZ 9).

ANTZ 9 se acordă fermierilor, crescători de ovine/caprine, pentru ovinele femele şi/sau caprinele  femele, identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele  condiţii:

● efectivul din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrat în RNE, pentru care se solicită sprijin,  să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au  împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea  unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic;

● efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 să fie înscris în RNE  la data solicitării ANTZ 9;

● efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ 9 să fie menţinut  în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere, pe perioada de reţinere de 100 de zile până la data de 25 august 2021, inclusiv (finalul perioadei de reținere);

● solicitantul să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în  conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie  2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină  şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE  și 64/432/CEE, cu modificările și completările ulterioare.

Ce mai trebuie să știe crescătorii de ­ovine/caprine

● În cererea de plată – declaraţia sector zootehnic, solicitantul trebuie să declare la Centrul Judeţean/ local al APIA, codul ANSVSA al exploataţiei în care se găsesc animalele la data depunerii  cererii de plată. Dacă animalele vor trece în alt cod de exploatație pentru pășunat, acesta  va fi trecut de către fermier în cerere în câmpul 50.

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la  finalul perioadei de reținere (de 100 de zile) au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca animalele să râmână în proprietatea solicitantului pe durata  transferului temporar.

● Plata ANTZ 9 se acordă pentru minimum 50 de capete de femele ovine eligibile la plată  și/sau 25 de capete de femele caprine eligibile la plată, per exploataţia cu cod ANSVSA.

● ANTZ 9 se supune controlului la fața locului dar nu se supune aplicării de sancțiuni  pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.540