În cadrul ședinței CJI s-au mai aprobat Master Planul pentru ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov” sau implementarea proiectului ”Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș”

În cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), care a avut loc vineri, 29 mai 2020, au fost aprobate proiectele de hotărâri cu privire la contul de execuție pe anul 2019, contul de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2020 și pentru rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020. De asemenea, consilierii județeni au fost informați oficial cu privire la prelungirea, conform prevederilor legale, a mandatelor președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, și ale celor doi vicepreședinți – Rizia Tudorache și Petre Popeangă, până la data preluării următoarelor mandate în urma alegerilor locale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 502

Și, tot legat de mandate, consilierii județeni au luat act de încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de Andrei Scutelnicu, ales pe lista de candidați ai PNL în iunie 2016, ca urmare a demisiei acestuia. Andrei Scutelnicu a fost numit de curând subprefect al județului Ilfov. Pentru postul rămas vacant, consilierii județeni au votat validarea mandatului următorului supleant pe lista de candidați a PNL, Tiberiu Ganea. Acesta completează componența Comisiei de specialitate 1 – Comisia de buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice.

În continuare, a fost aprobată încheierea a două protocoale de cooperare între județul Ilfov, prin CJI, și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, respectiv Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov. Amândouă colaborările au ca scop reducerea riscului de infectare cu noul tip de coronavirus. În acest sens, CJI va pune la dispoziția IPJ Ilfov 10.000 de măști de unică folosință, iar pentru fiecare dintre cei 218 medici stomatologi înscriși în Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov va asigura câte un combinezon de protecție, 5 l de dezinfectant de mâini și câte o vizieră.

 

Master Plan aprobat

Următorul punct pe ordinea de zi, supus aprobării și votat de consilierii județeni, a vizat Master Planul pentru ”Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”. Documentul a fost realizat de asocierea SC Romair Consulting SRL – Sc Skyline Center SRL, conform cerințelor caietului de sarcini și acoperă perioada de planificare 2019-2050. Din punct de vedere geografic, Master Planul acoperă UAT-urile din Ilfov membre sau în curs de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov. Acesta propune strategia județului Ilfov în domeniul gestionării deșeurilor, precum și planul de investiții pe termen lung care să asigure atingerea tuturor țintelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la UE, în legislația actuală și în pachetul economiei circulare adoptat și publicat în Jurnalul Oficial al UE în iunie 2018. Din planul de investiții pe termen lung este selectat programul de investiții prioritar care urmează a fi finanțat prin POIM.

Cinci sensuri giratorii

Următoarele cinci proiecte de hotărâri supuse la vot în ședința CJI au vizat aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza ”Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” – DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru construirea de sensuri giratorii la intersecțiile DJ 401A cu DJ 400, în Măgurele, sat. Alunișu, DJ 401A cu Str. Călugăreni (DC 19), în Măgurele, sat. Dumitrana, DJ 401A cu DJ 401D, în Vidra, sat. Crețești, DJ 601 cu DJ 602 și Str. Băii în Ciorogârla și DJ 100 cu străzile Pinului și Alunișului, în Tunari.

În cazul primului proiect, valoarea totală a investiției este de 1.480.529.060 lei cu TVA, iar durata de realizare este de 8 luni. Intersecția DJ 401A cu DJ 400 este în acest moment o intersecție cu 3 ramuri, nesemaforizată, în T. Din cauza faptului că toate cele trei ramuri au o singură bandă pe sens, virajul la stânga este deficitar și, astfel, capacitatea de circulație în intersecție este mică. Amenajarea intersecției cu sens giratoriu are ca scop sporirea capacității de circulație, facilitarea virajului la stânga, reducerea accidentelor și deplasarea în condiții de siguranță a pietonilor. Investiția pentru realizarea sensului giratoriu din Dumitrana are o valoare de 807.766.820 lei cu TVA.

Și intersecția DJ 401A cu Str. Călugăreni este acum o intersecție cu trei ramuri, în T, nesemaforizată. Amenajarea sensului giratoriu va facilita virajul la stânga, va crește capacitatea de circulație, iar traficul se va desfășura în condiții de siguranță.

Proiectul pentru realizarea sensului giratoriu din Crețești are o valoare de 610.890.510 lei cu TVA.

Aici, acum, intersecția DJ 401A cu DJ 401D este nesemaforizată, în Y, toate cele trei ramuri având o singură bandă pe sens. Iar proiectul sensului giratoriu de la intersecția DJ 601 cu DJ 602 și Str. Băii, în Ciorogârla, are o valoare de 2.228.677.950 lei cu TVA. În prezent, în această intersecție circulația rutieră se desfășoară cu dificultate deoarece se creează în zonă ambuteiaje și coloane de mașini pe distanțe lungi. Amenajarea acesteia va reduce timpii de așteptare pentru cei care circulă pe străzile laterale și va asigura pătrunderea intersecțiilor în condițiii de siguranță. Nu în ultimul rând, realizarea sensului giratoriu din Tunari, de la intersecția DJ 100 cu străzile Pinului și Alunișului, are o valoare de 1.905.056.765 lei cu TVA și o durată de realizare de 11 luni. Și aici, acum, în intersecția existentă se creează ambuteiaje și cozi mari de autovehicule. Amenajarea acesteia cu sens giratoriu va asigura o capacitate mărită de circulație pe artera principală, reducând timpii de așteptare pentru cei care circulă pe străzile laterale. Totodată, va asigura parcurgerea intersecțiilor în condiții de siguranță și confiort sporit pentru traficul de vehicule. Întersecția este o zonă intens circulată atât de autovehicule, cât și de pietoni.

Cabinete medicale, la licitație

În continuare, s-a aprobat, de ­asemenea, concesionarea prin licita­ție publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea CJI. Este vorba de șase spații cu destinația menționată, situate 5 – în incinta ”Centrului Medical Buftea” și unul în ”Ambulatoriu de Specialitate Săftica”. Concesionarea acestora constituie o sursă permanentă și sigură de venituri pentru bugetul județului. Nivelul minim al redevenței care reprezintă și prețul de pornire al licitației este de 36 euro/mp/an, iar criteriile de atribuire urmăresc cel mai mare nivel al redevenței, capacitatea economico-financiară a ofertanților, protecția mediului înconjurător și condiții specifice impuse de natura bunului concesionat. Spațiile concesioante vor fi utilizate doar cu scopul înființării unor cabinete medicale și/sau desfășurării unor activități medicale conexe. Potențialii ofertanți vor amenaja spațiile.

Modificări în asocierea cu UAT Brănești. Centru de zi pentru copii cu dizabilități, la Periș

A fost aprobat și proiectul de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere aflat în derulare, încheiat între județul Ilfov – CJI cu UAT Brănești, asociere care are ca obiect ”Realizarea Centrului Multifuncțional, Educațional și Cultural Brănești”. Părțile au convenit prelungirea cu 24 de luni a termenului de cheltuire a sumelor alocate contractului de asociere aflat în derulare.

De asemenea, s-a decis implementarea proiectului ”Centru de zi pentru copii cu dizabilități Periș”, finanțat prin ­POCU 2014-2020, cu beneficiar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov. Bugetul total al proiectului este de 4.014.036,90 lei, din care nerambursabili sunt 3.824.075,13 lei. Contribuția proprie a DGASPC Ilfov este de 111.919,50 lei – cheltuielile neeligibile ale proiectului și 78.042,27 lei – reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Noi organizări, pentru mai mult personal

Următorul proiect de pe ordinea de zi a ședinței, aprobat de consilierii județeni, a modificat structura organizatorică, organigrama și statul de funcții la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, modificările fiind necesare în actualul context epidemiologic. Astfel, s-au înființat și au fost avizate pentru funcționare un compartiment de primiri urgențe în cadrul unității medicale, un compartiment de onco-ginecologie și s-a suplimentat cu paturi de terapie intensivă compartimentul de neonatologie.

De asemenea, au fost aprobate modificarea organigramei și a statului de funcții și la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca și statului de funcții la Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. În primul caz au mai apărut în organigramă 11 posturi de asistenți medicali și a dispărut un post de medic rezident, iar în cel de-al doilea, au apărut, de asemenea 11 posturi – 1 kinetoterapeut, trei asistent medical, 1 infirmieră, un brancardier – secția ATI, trei asistenți de radiologie, un post psiholog/logoped și un post de asistent medical recuperare neurologică.

Condiții de siguranță

Un alt punct de pe ordinea de zi, capitolul Diverse, a vizat aprobarea alocării a 50.000 de lei de la bugetul local al județului, către comuna Snagov, Șc. gim. ”Mihai Eminescu”, din Ghermănești, în vederea achiziționării a 8 camere audio-video, 8 porturi DVR (plus montaj camere și DVR), 4 termometre digitate, 4 covoare dezinfectoare cu tavă de retenție, 30 l substanțe biocide pe bază de clor sau alcool pentru suprafețe, 10 l soluție dezinfectantă pentru mâini, 6 pulverizatoare dezinfectant tegumente, 11 doze săpun lichid, 24 role prosop hârtie, 100 pastile cloramină, 4 bucăți de bandă adezivă pentru marcare trasee, 5 cutii a 100 bucăți mănuși de unică folosință pentru personalul didactic. Toate cele de mai sus sunt necesare pentru organizarea în bune condiții a unei subcomisii pentru examenul de Bacalaureat, ce se va organiza aici pentru elevii Liceului Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, unde spațiul nu permitea distanțarea socială pentru toți candidații.

În continuare, a fost aprobat, tot la Diverse, proiectul de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între județul Ilfov, prin CJI, cu unele cabinete medicale/societăți medicale din județ. Astfel, 37 de cabinete medicale individuale din Ilfov vor primi de la CJI, pentru fiecare dintre medicii înscriși, câte un litru de dezinfectant de mâini și câte o cutie cu 100 de perechi de mănuși chirurgicale.

Completarea listei de exproprieri

UItimul proiect de hotărâre votat a vizat modificarea și completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și Str. Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Str. Agricultori, în orașul Buftea”, aprobată prin HCJI 55/2019. Aceasta deoarece, în urma depunerii documentațiilor cadastrale individuale de către SC Donavcad SRL, s-a constatat că au apărut diferențe referitoare la suprafețele expropriate ca urmare a realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.