Primarul comunei Mogoșoaia, Paul Precup

 

Consiliul Local al comunei Mogoșoaia a aprobat, pe 12 aprilie 2017, Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2017-2050, document ce urmărește promovarea unei dezvoltări teritoriale durabile în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare europene, implicând satisfacerea nevoilor prezentului și, foarte important, fără a compromite șansele generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Pentru că, planificarea strategică la nivel local implică previziuni pe termen lung, iar investițiile gândite de către administrația locală trebuie realizate cu responsabilitate pentru actuala generație, dar și față de generațiile viitoare.

Articol apărut în nr. 348 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

strategia

Am ținut foarte mult să existe acest document, care să aibă la bază o abordare integrată, echilibrată, să se axeze atât pe creșterea competitivității economice a localității noastre, prin raportare la relația cu Bucureștiul, cât și pe creșterea calității vieții într-un cadru de viață stimulativ, prosper și echitabil pentru toți cetățenii. Am văzut unde ne poziționăm acum, din punct de vedere al așteptărilor cetățenilor. A fost vorba despre o informare prealabilă a acestora, de realizarea unei cercetări sociologice totale, de tip recensământ și de elaborarea ulterioară a unui profil al comunității. Am tras concluziile, după identificarea problemelor și nevoilor – din perspectiva tuturor actorilor implicați – autorități publice locale, cetățeni, mediu de afaceri, ONG-uri și am conturat viitoarea planificare teritorială sustenabilă, cu beneficii multiple”, ne-a declarat Paul Precup, primarul comunei Mogoșoaia.

Acesta a punctat câteva elemente cheie ale Strategiei, vorbind despre documentul de peste 400 de pagini ca despre o ”Biblie urbanistică”, care va face din Mogoșoaia o localitate funcţională, prietenoasă cu mediul de afaceri, o comună care are grijă de locuitorii săi, o destinație atractivă pentru investiţii și, nu în ultimul rând, o localitate ”smart”.

Pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare locală, Mogoșoaia se va concentra pe atingerea obiectivelor strategice pe care și le-a propus și anume: competitivitate prin antreprenoriat și inovare, identitate culturală, mobilitate durabilă și dezvoltare teritorială planificată, servicii publice performante, integrare în natură, performanță în management comunal.

Proiecte sustenabile, generatoare de dezvoltare ”în cascadă”

O să menționăm mai jos (evident, din lipsă de spațiu redacțional) doar câteva dintre proiectele propuse în cadrul Strategie de dezvoltare a comunei Mogoșoaia, încercând să facem referire la câteva direcții de acțiune gândite de documentul strategic.

Astfel, pentru atragerea de investitori și capital se propun, spre exemplu, dezvoltarea în regie proprie sau prin parteneriat public privat a unui campus universitar și a unui campus pentru forța de muncă.

Pentru crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator – dezvoltarea unui Cluster de cercetare-dezvoltare și inovare și a unui incubator de afaceri, iar pentru valorificarea turismului și promovarea comunei Mogoșoaia – dezvoltarea unui parc tematic în Pădurea Șoimăneasa și a unui centru de excelență de echitație.

Pentru o infrastructură de transport adaptată nevoilor de deplasare cu emisii reduse de CO2, strategia face referire la un proiect de dezvoltare a unei rețele de stații de încărcare pentru vehicule electrice. Iar pentru obținerea unui sistem public de transport eficient și atractiv, care să deservească nevoia de mobilitate a locuitorilor, dar și mediul de afaceri, sau pentru o accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de transport și modernizarea celei existente s-au gândit, spre exemplu, proiecte precum înființarea unui serviciu propriu de transport public de persoane; extinderea, modernizarea și refuncționalizarea Gării Mogoșoaia (cu realizarea unui centru comercial), modernizarea și reabilitarea insfrastructurii rutiere urbane, în special în zonele în care există străzi de cat. III și IV sau dezvoltarea rețelei de drumuri pentru a realiza conectarea principalelor coridoare de transport la nivel regional. Și, tot aici, putem vorbi de proiecte pentru realizarea pasajului rutier la intrarea în comună, la intersecția Șos. de Centură și Șos. București – Târgoviște sau de amenajarea de parcări publice în apropierea punctelor de interes – Parcul Mogoșoaia, Ansamblul Brâncovenesc, Primărie, precum și în zonele cu locuințe colective.

Totul se planifică și nu se va mai construi haotic!

O direcție de acțiune extrem de importantă este și aceea de dezvoltare teritorială planificată (și este gândită aici dezvoltarea spectaculoasă a zonei de Est a comunei, care se află, în prezent, integral, în extravilan; o zonă inundabilă și neutilizată acum, dar care are un potențial uriaș de dezvoltare dată fiind, în primul rând, proximitatea față de Capitală).

Așadar, menționăm în contextul dezvoltării teritoriale planificate proiectele privind îmbunătățirea conectivității cartierelor Livadă – Vatra satului, prin realizarea a 2 poduri pietonale și pentru bicicliști, peste Lacul Mogoșoaia, a conectivității între zona veche a comunei și cea de Est, prin realizarea pasajelor de traversare a căii ferate; realizarea legăturii rutiere între zona veche a comunei și dezvoltările majore prognozate (așa cum arătam mai sus) în Estul localității; realizarea conexiunii Șos. de Centură – Corbeanca – DJ 101 (Periș) sau a căii de comunicații DN1A – Penetrație Autostrada București – Brașov – Centura Capitalei – DN1 (în două etape).

Nu mai puțin importante sunt și proiectele ce fac referire la dezvoltarea și realizarea de locuințe sociale sau pentru studenți; construirea unui spital și campus pentru angajați, în parteneriat public-privat; dezvoltarea și reabilitarea sistemului de utilități publice sau înființarea de facilități de producere a energiei alternative; dezvoltarea infrastructurii pentru sport și petrecere a timpului liber, dar și a unui sistem integrat de management al deșeurilor.

Capacitate administrativă crescută

Pentru final am păstrat managementul comunal performant, obiectiv strategic ce poate fi atins de o administrație publică inteligentă, în acest sens, Strategia ”gândind” programe pentru formarea personalului, pentru conceperea de politici și strategii coerente necesare a fi implementate la nivel local și pentru creșterea capacității de răspuns în situații de urgență.

”Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Mogoșoaia” poate fi consultată pe site-ul Primăriei Mogoșoaia, secțiunea dedicată hotărârilor de Consiliu Local pe anul 2017.

Concept de dezvoltare spațială
Concept de dezvoltare spațială
Planificare teritorială Mogoșoaia
Planificare teritorială Mogoșoaia