O administrație locală care de 20 de ani dovedește că se poate, când se dorește!

La mai puțin de 20 km depărtare de București, de 20 de ani în administrația publică locală, la Dascălu, comună din care fac parte satele Creața, Dascălu, Gagu și Runcu, găsim singura femeie primar din județul Ilfov! Cu fermitate și o personalitate bine conturată, de gospodar ”sadea”, Doina Mănăilă vorbește cu optimism despre continuarea, chiar și în această perioadă dificilă pe care o traversează întreaga omenire, a proiectelor deja începute în perioada ultimului mandat. Și, cu mândrie, despre investițiile finalizate în ultimii patru ani, chiar dacă Dascălu nu este o comună cu venituri mari la buget.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 516, ediția print

Însă primarul are abilitatea de a găsi constant resurse financiare pentru dezvoltarea așezării al cărei gospodar este și are puterea de a pune lucrurile în mișcare, de a convinge Consiliul Local să-i fie alături, de a duce proiectele scrise pe hârtie la bun sfârșit, spre mulțumirea celor care au ales-o.

Și, cum în orice așezare ilfoveană modernizarea drumurilor, introducerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, construirea de centre medicale, de școli noi, parcuri sau indroducerea iluminatului public și a sistemului de supraveghere video cu scopul creșterii gradului de siguranță al localnicilor reprezintă priorități de dezvoltare, nici comuna Dascălu nu a ratat astfel de investiții.

Grijă pentru sănătate!

Așa că, amintim aici, pe scurt, de finalizarea lucrărilor la Centrul Medical din Str. Victoriei 87, un proiect ambițios realizat în etape, dar care acum, la final, îi ajută pe locuitorii comunei să nu mai bată drumurile pentru a ajunge la cabinetele de specialitate de care aveau nevoie. Clădirea noii policlinici adăpostește o farmacie, dar și cabinete medicale, investiție realizată din fonduri alocale de Ministerul Dezvoltării. După sănătatea oamenilor, edilul s-a gândit și la cea a animalelor și, ca atare, pe Str. 1 Mai nr. 2A s-a construit un cabinet veterinar modern.

Investiții importante

În continuare, referindu-ne doar la ultimii patru ani de administrație publică locală în Dascălu, vedem finalizate lucrările din proiectul ”Sistem public centralizat de canalizare și stație de epurare a efluentului uzat menajer”, un proiect cu o valoare totală de 4.882.374,76 lei, realizat în asociere cu Consiliul Județean Ilfov; la modernizarea, cu fonduri alocate prin PNDL II, a infrastructurii rutiere de interes local în satul Creața – pe străzile Oituz 1 și Oituz 2, Carpați, Făgăraș, Ciucaș, Bucegi, Ceahlău, Parâng, Intr. Retezat și în satul Dascălu – pe străzile Călărași și pe DC183 Dascălu-Runcu. Înaintea derulării acestui proiect de circa 5 milioane de lei, toate aceste străzi erau doar pietruite. Vedem apoi cum s-a extins rețeaua electrică în mai multe zone ale comunei, cum au continuat și s-au finalizat alte proiecte de modernizare străzi – spre exemplu pe străzile Castanilor, Macului, Margaretelor, Narciselor sau cum au fost amenajate parcuri pentru joacă (și zone de sport) și recreere în satele Gagu și Dascălu.

Cadastrul sistematic, la modul serios

De asemenea, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a fost luat foarte în serios la nivelul comunei, inclusiv de cetățenii care i-au înțeles rapid beneficiile. Și așa a fost finalizată cadastrarea pentru proprietățile din extravilan, iar o parte dintre acestea au fost trecute în intravilan. S-a extins rețeaua de canalizare pe o lungime de 700 m pe Calea București și s-au executat peste 300 de racorduri la canalizare la limita proprietăților; s-au montat stâlpi și lămpi pentru eficientizarea iluminatului public, iar unitățile de învățământ au primit echipamente și mobilier specific didactic și de laborator.

Primăria Dascălu a mai obținut finanțare pentru achiziționarea de echipament medical pentru cabinetele de oftalmologie și de ginecologie și mobilier pentru policlinica nouă. Și, tot la realizări, menționăm introducerea transportului în comun cu autobuzele STB (R409) și STV (R411 și R468).

Investiții de viitor, în toate zonele

Planurile de viitor ale actualei administrații pun în frunte continuarea cadastrării terenurilor situate în zone mixte în intravilanul localității, demers început în 2018 cu termen de finalizare anul 2022; introducerea apei și amenajarea gospodăriei de apă pe tronsonul existent de canalizare și pe Str. Independenței (începere 2021-finalizare 2022); introducerea apei în Dascălu în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Inter-comunitară Euro-Apavol prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Ilfov, Giurgiu și Ialomița în perioada 2021-2024; montarea în continuare a stâlpilor de iluminat și a lămpilor (finalizare 2021); asfaltarea străzilor din satul Runcu, prin Proiectul ”Modernizarea drumurilor de interes local din satul Runcu”, cu începere din anul viitor și finalizare în anul 2022; asfaltarea străzilor rămase de modernizat în satele Dascălu, Creața și Gagu, de asemenea cu începere la anul și finalizare 2022; modernizarea drumurilor de interes local din comună, asfaltare în T 63 parcela A 228 (concesionări), cu începere în 2022 și finalizare în 2024; reabilitarea și refacerea stratului de asfalt pe străzile care au fost asfaltate între anii 2008 și 2012 sau amenajarea unui spațiu de joacă în satul Gagu, pe Str. Cozia (cu începere în 2022 și finalizare în 2023).

De asemenea, autoritatea locală dorește facilitarea accesului la servicii medicale în cele 6 cabinete situate la etajul Policlinicii din Str. Victoriei, care acoperă specialități precum ginecologie, cardiologice, pediatrie, fizioterapie și kinetoterapie, începând chiar din luna noiembrie 2020.

În continuare, planurile de viitor mai cuprind lucrări de intervenție pe DJ 184 Str. Victoriei (platforme acces la proprietăți, platforme parcare, șanțuri de beton, rigolă carosabil de beton, trotuare cu lățimea de 1,5 m), toate realizate prin proiectul ”Elaborare DALI scurgerea apelor pe DJ 184 pe raza localității Dascălu”, elaborat și finanțat de CJI, durata de realizare fiind de 6 luni, începând din anul 2021. Apoi, extinderea rețelei de gaze naturale, prin finanțare de la Ministerul Fondurilor Europene, prin POIM – ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final”, în exercițiul financiar multianual 2021-2027.

Menționăm că în Dascălu serviciul de distribuire a gazelor naturale a fost concesionat, în anul 2009, de către Ministerul Economiei, către SC Gaz Sud, firmă care a fuzionat cu Premier Energy. Primăria Dascălu a înaintat în repetate rânduri solicitări cu privire la obligativitatea acesteia de extindere a rețelei de distribuție, în toate satele comunei, conform documentației de atribuire a concesiunii.