Costul standard per elev sau preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat, pentru 2017, crește de la 3.043 lei/an la 3.740 lei, potrivit celor două hotărâri adoptate de Guvern.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional acreditat primesc finanţare de bază, în limitele costului standard per elev sau preșcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale.

Costul standard per elev sau preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare sau domeniu, în funcţie de mărimea și tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban sau rural și coeficienţii de temperatură din zone geografice.