În cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, de la sfârșitul lunii iulie 2021, conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov a prezentat modul în care au fost implementate masurile de sprijin destinate agenților economici și angajaților, în contextul pandemiei COVID-19.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 560


Astfel, potrivit directorului executiv al AJOFM Ilfov, Georgiana Țigănașu, în cazul firmelor a căror activitate a fost afectată de noul coronavirus, salariaților cărora li s-au suspendat contractele individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, respectiv șomaj tehnic, s-a acordat o indemnizație prevăzută de OUG 30/2020, în cuantum de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Măsura s-a aplicat până la sfârșitul lunii iunie 2021. În acest context, AJOFM Ilfov a plătit în 2020, către 10.682 angajatori și 103.893 angajați – 159.075.417 lei și în 2021, către 2.237 angajatori și 20.320 de angajați – 35.522.715 lei.
Din 21 martie 2020, s-au acordat părinţilor zile libere pentru supravegherea copiilor în situaţia închiderii temporare a școlilor/grădinițelor, inclusiv pe perioada vacanţelor, ca urmare a stării de urgenţă decretate, iar plata acestor zile s-a făcut de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă. AJOFM Ilfov a făcut plăți către 813 angajatori, pentru 3.520 de persoane, iar suma totală a fost de 2.584.847 de lei. Iar, prin OUG 147/august 2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului, s-au acordat, de asemenea, zile libere unuia dintre părinți, pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani sau a copiilor cu dizabilități cu vârs­ta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară. AJOFM Ilfov a plătit în baza acestei ordonanțe, drepturi, în 2020 – către 23 de angajatori, pentru 30 de angajați (27.250 de lei) și în 2021 – către 336 de angajatori, pentru 649 de angajați (895.657 de lei).

Protecție socială anti-coronavirus, 2020

Conform OUG 92/mai 2020, începând de la 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajaţi au beneficiat de prevederile OUG 30/2020, precum şi angajatorii ai căror angajaţi au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea 53/2003 – Codul Muncii şi nu au beneficiat de prevederile OUG 30/2020, au beneficiat, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de stat pe 2020. În acest context, AJOFM Ilfov a efectuat plăți către 1.682 de angajatori, pentru 19.919 angajați, în sumă de 23.683.586 de lei.
Aceeași ordonanță mai prevede că (1) angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă decretate prin Decretul 195/2020, prelungită prin Decretul 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin HG 394/2020, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, res­pectiv Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. (2) Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârs­ta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv Bucureşti primesc lunar, pentru 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Măsuri de protecție, și pentru 2021

Prin OUG 220/decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv Bucureşti, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârs­tă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Forme alternative de muncă

OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă se aplică, de asemenea, din 10 august 2020 și are drept scop impulsionarea angajatorilor de a utiliza forme alternative de muncă. Printre măsuri se află:
@ posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, iar din 8 aprilie 2021 cu cel mult 80%. Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv pres­tate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Până în prezent, AJOFM Ilfov a efectuat plăți pentru reducerea timpului de muncă al salariaților către 203 angajatori, pentru 2.650 angajați, în sumă de 4.301.557 lei;
@ pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de stat pe 2020. În acest context, au fost efectuate plăți către 117 angajatori, pentru 522 de angajați, în sumă de 467.308 lei;
@ utilizarea telemuncii în contextul în care regulile de distanțare fizică, inclusiv la locul de muncă, trebuie menținute. Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă s-a acordat, o singură dată, angajatorilor, pentru fiecare ”telesalariat”, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei, în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. AJOFM Ilfov a efectuat, în acest caz plăți, către 110 angajatori, pentru 1.656 de angajați, în sumă de 4.140.000 lei.