Este primul început de primăvară în care, administrația locală în frunte cu primarul din Snagov, Vasile Dumitru, inițiatorul actiunii, încearcă să implice întreaga co-munitate într-un demers comun de igienizare a lo­calității. Prin intermediul campaniei, autoritățile locale intenționează nu doar să igienizeze localitatea ci și să promove-ze și să dezvolte o atitudine sănătoasă și corectă față de mediul înconjurător. Asociaţia Ghizii României, împreună cu peste 100 de tineri din Snagov au făcut curăţenie în zonele verzi din Vlădiceasca şi au dat un aer de primăvară drumurilor din această localitate. O mare parte din acţiunea de curăţenie a vizat zonele de pădure limitrofe drumului, de unde au fost ridicate sute, dacă nu mii de peturi azvârlite cu neglijenţă acolo de turişti sau trecători necivilizaţi. Îmbrăcaţi frumos, tinerii au reuşit ca într-o singură zi să schimbe faţa localităţii Vlădiceasca: au fost vopsite bordurile şi podeţele, desfundate şi curăţate şanţurile, pomii au fost curăţaţi de vreascuri, iar străzile curăţate ca niciodată, inclusiv rigolele. Localnicilor parcă nu le venea să creadă văzând că, în sfârşit, cineva din primărie poate demonstra că se poate face şi treabă, nu numai propagandă şi promisiuni. Este prima acțiune dar nu ultima, a promis primarul Dumitru. Ca o sugestie din partea redacției, poate că și locuitorii ar putea fi de ajutor și să procedeze așa cum se întâmplă în multe alte localități din țară, fiindcă există și obligații care cad în sarcina cetățeanului simplu. În principiu aceștia ar trebui să întrețină și curețe spațiile verzi aferente pro­prietății, să curețe și să întrețină şanţurile şi podeţele în zonă, să îngrijească pomii și florile, să mențină curățenia trotua-relor și a locurilor de parcare aferente proprietății, să vopsească băncile și restul mobilierului urban din fața porții și să arunce gunoaiele doar în locurile special amenaja-te.  După această primă acțiune reușită, Vasile Dumitru a anunţat că activităţile de curăţenie de primăvară vor continua în aceeaşi formaţie în data de 6 aprilie în zona Ciofliceni. (C.F.)