Au mai rămas câteva zile până la alegerile parlamentare

Deputat de Ilfov în Parlamentul României, Daniel Gheorghe a depus de-a lungul timpului numeroase interpelări în domenii de activitate a Executivului dintre cele mai diferite, scopul declarat al fiecărei inițiative fiind transformarea județului într-unul prosper și demn.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 527

Pentru ceea ce ține de Ministerul Afacerilor Interne, deputatul a cerut dispunerea de măsuri ferme care să ducă la reducerea numărului de accidente auto soldate cu victime, produse pe raza județului, dar și la scăderea numărului infracţiunilor cu violenţă comise pe teritoriul ilfovean. Legat de ”mediu”, deputatul a depus și în acest domeniu numeroase interpelări în legătură cu defrișările ilegale din judeţul Ilfov și Nordul Capitalei, cu referire la situaţia fondului forestier din Balotești sau Tunari; a făcut demersuri prin care a sesizat Executivul cu privire la grava problemă ecologică de la groapa de gunoi dintre Chitila și Chiajna și a cerut autorităţilor reducerea noxelor poluante provenite de la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, din cauza traficului aerian.

În domeniul sănătății, deputatul a cerut expres înfiinţarea a două linii de gardă, în specialitatea Neonatologie, în spitalul de Obstetrică – Ginecologie Buftea; a interpelat autorităţile sanitare centrale pentru respectarea procedurilor igienico-sanitare la unităţile spitalicești din întreaga ţară și a înaintat, pe cale parlamentară, interpelări privind lucrările de modernizare de la Institutul de Geriatrie și Gerontologie ”Ana Aslan” Otopeni.

2016-2020 – o activitate parlamentară intensă

Dacă ne referim doar la ultimul mandat de parlamentar, în cifre acesta însumează: 247 de luări de cuvânt adunate în 11 ore; al-9-lea cel mai lung timp de discurs parlamentar al unui deputat din legislatura 2016 – 2020, cifră care include și președinţii de ședinţă; 76 de legi propuse în Parlamentul României, dintre care 14 iniţiate, promulgate legi; 228 de interpelări şi întrebări.

Au mai fost, de asemenea, 228 de interpelări adresate Executivului, cu o rată de 40% reușită în rezolvarea problemelor cetăţenilor români din interiorul și din afara ţării; peste 1.200 de audienţe individualizate în cadrul birourilor parlamentare din judeţul Ilfov (fără a menţiona aici pe cele cu grupuri de cetăţeni din Ilfov și din ţară); prezenţă activă în mass-media, în toate formele ei, nu doar la nivel naţional, ci și în presa internaţională din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu.

”O politică economică prosperă”

”Dacă privim îndeaproape politica economică și gestionarea resurselor naturale din ultimii 30 de ani ai României, vom vedea o serie de decizii luate mai puţin în sprijinul adevăraţilor beneficiari ai resurselor, românii. În timpul mandatului meu am luptat pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale și a companiilor aflate în proprietatea statului, pentru creșterea bunăstării României. În calitate de membru în comisia pentru politica economică, reformă și privatizare, am acţionat prin mijloace parlamentare pentru rezolvarea unor probleme care afectează cetăţenii români precum: creșterea redevenţelor la exploatările de gaz și petrol din România, dar și la alte resurse naturale, ţara noastră având în acest moment redevenţe care aduc pierderi de sute de milioane de euro anual la buge­tul de stat; am supravegheat marile companii, precum: Termoelectrica, Hidroelectrica, Cuprumin, Romarm, Salrom, Societatea naţională a Apelor Minerale, pentru a mă asigura că managementul acestora este transparent, fiind realizat eficient și în interesul statului român și, cel mai important, pentru că aceste companii înseamnă mai mult decât un nume sau cifre pentru statistici, ele reprezintă companii strategice pentru România și un element determinant pentru viitorul nostru comun”, ne-a declarat Daniel Gheorghe.

Atenție aparte pentru românii de pretutindeni

Deputatul Daniel Gheorghe a apreciat permanent că educaţia, credinţa și patriotismul sunt valori care stau la baza unei societăţi sănătoase și prospere, motiv pentru care, în timpul mandatului parlamentar, a privit cu responsabilitate și înţelepciune promisiunile făcute, nu doar către ilfoveni, ci către toţi românii, pentru a-i reprezenta cu demnitate oriunde s-ar afla. Pentru că, promovarea identităţilor culturale, lingvistice și religioase ale etnicilor români și ale diasporei reprezintă un element fundamental pentru prezervarea valorilor românești!

În acest sens a depus interpelări către Ministerul de Externe, s-a întâlnit cu lideri locali și românii din anumite părți de lume, a participat la numeroase evenimente culturale dedicate acestora, s-a luptat pentru dreptul cetăţenilor și al etnicilor români din comunităţile istorice, respectiv, diaspora, la educaţie, presă și audiovizual în limba română, pentru ca bisericile românești să poată funcţiona și în afara ţării noastre, pentru ca dreptul la reprezentare diplomatică să fie unul garantat și eficient. ”Voi continua, cu ajutorul dumneavoastră, ca în următorul mandat să militez pentru drepturile românilor din Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina și, nu în ultimul rând, Republica Moldova, pentru ca și aceștia să simtă sprijinul de acasă”, dă asigurări deputatul.

Un nou mandat, cu și mai multă implicare!

 1. Încheierea prin adoptare și promulgare a propunerii legislative privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, naţională sau regională, istorică sau tradiţională, pe teritoriul României. Împreună pentru produse românești și alimente sănătoase!
 2. Încheierea prin adoptare și promulgare a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.
 3. Continuarea politicii de soluţionare a cerinţelor legitime ale cetăţenilor din judeţ și ale comunităţilor noastre, în raport cu Guvernul României, prin interpelări și întrebări adresate la nivel oficial pe teme precum infrastructură, dezvoltare regională, transporturi, sănătate, mediu, comunicaţii, învăţământ, cultură și alte subiecte de real interes pentru locuitorii judeţului Ilfov.
 4. Susţinerea și promovarea la nivel parlamentar a marilor proiecte de infrastructură și dezvoltare a judeţului nostru.
 5. Modificarea reglementărilor prevăzute în Codul Penal în vigoare în vederea înăspririi pedepselor pentru fapte de mare violenţă și pentru activităţile de crimă organizată. Spre exemplu, statul român este chemat la o acţiune penală mai fermă în chestiunea consumului și traficului de droguri, dar și a traficului de persoane, fapte care tind să devină fenomene sociale și în România.
 6. Modificarea și îmbunătăţirea prevederilor Codului Administrativ în vederea reducerii birocraţiei din administraţia publică locală și a consolidării unui mediu normativ care să permită o mai mare dinamică a autorităţilor publice locale sub aspectul a ceea ce înseamnă lucrările publice și investiţiile de mare anvergură în toate tipurile de infrastructură.
 7. Finalizarea prin adoptare și promulgare a propunerii legislative iniţiate deja, în vederea unor sancţiuni mai ferme și mai eficiente asupra poluatorilor și a persoanelor care aruncă gunoiul pe malurile apelor, pe câmpuri, în păduri și în orice alt amplasament neautorizat.
 8. Susţinerea prin măsuri legislative și prin acţiuni concrete și apărarea principiilor pe baza cărora se fundamentează ”Familia”.
 9. Modificarea legislativă pentru încurajarea industriei, în vederea asigurării unui mediu economic în care să fie facilitată producţia pe scară mare de bunuri de larg consum, în România. ”Este timpul să producem eficient și înalt calitativ la noi, evitând importurile păguboase din China. De asemenea, este nevoie de elaborarea unui cadru legislativ care să permită creșterea substanţială a producţiei manufacturiere pe teritoriul României. Pandemia a arătat din nou cât de importantă este consolidarea unei pieţe economice interne robuste și competitive la nivel european și internaţional”, apreciază politicianul.
 10. Apărarea și promovarea în societatea românească a valorilor creștine și încurajarea parteneriatului social dintre Biserică și Stat.
 11. Implicarea în susţinerea făţișă a celor aproape 10.000.000 români care trăiesc în Diaspora și în comunităţile istorice; continuarea demersurilor de apărare a drepturilor românilor din teritoriile din jurul României și promovarea publică a proiectului revenirii Republicii Moldova la Ţara Mamă.
 12. Promovarea la nivel naţional a oamenilor de valoare din Ilfov, indiferent de domeniul de activitate al acestora, a patrimoniului istoric deosebit pe care îl deţine judeţul și, nu în ultimul rând, a potenţialului economic al Ilfovului, în vederea susţinerii întreprinzătorilor locali, cât și în perspectiva atragerii în zonă a investitorilor interesaţi de domenii precum producţia directă de bunuri de largă necesitate, industria ușoară, noile tehnologii din domeniul informatic și turism.
 13. Modificarea legislaţiei electorale în vigoare în vederea liberalizării reglementărilor privind desfășurarea campaniilor electorale în spaţiul public. România are la această oră una dintre cele mai restrictive legislaţii electorale din Europa.
 14. Apărarea și consolidarea intereselor naţionale ale României și vegherea la buna administrare și legiferare a temelor cu caracter strategic, dar și a tuturor acelor chestiuni fundamentale care ţin de identitatea naţională a unui stat membru cu drepturi depline în NATO și UE.
 15. Intervenţia legislativă în direcţia înlesnirii accesului la servicii medicale de toate tipurile pentru cetăţenii României. Legislaţia trebuie schimbată pentru a putea permite accesarea de tratamente pentru sănătate de natură preventivă, pentru persoanele cu risc de ­boli cronice.
 16. Valorizarea prin mecanismele legislative a elementelor de cultură clasică și măsuri normative în vederea creșterii ponderii învăţământului cu caracter naţional – identitar, știinţific și etic în programa școlară din România.
 17. Declararea ”Codrilor Vlăsiei” drept arie naturală protejată!

Lista celor 14 legi din mandatul 2016-2020, promulgate de Președintele României la a căror inițiere și adoptare a contribuit deputatul ilfovean:

@ Proiect de Lege pentru completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor;

@ Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş Autostrada Unirii;

@ Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 – Codul Muncii;

@ Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 241/2006;

@ Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua Naţională a Meseriilor;

@ Propunere legislativă pentru modificarea Legii 20/2018 privind aprobarea OUG 71/2017 pentru modificarea şi completarea OG 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

@ Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor;

@ Proiect de lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, Legea 159/ 25.07.2019;

@ Proiect de lege pentru modificarea art.2 din Legea 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc “Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia;

@ Proiect de lege pentru modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal;

@ Proiect de lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ”Brătianu”, Legea 15/ 15.01.2020;

@ Proiect de lege pentru declararea zilei de 16 august drept Ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și de conştientizare a violenţelor împotriva creştinilor, Legea 134/16.07.2020;

@ Proiect de Lege, pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, Legea 130/ 15.07.2020;

@ Proiect de lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Mesaj către ilfoveni

”Dragi cetățeni ai județului Ilfov!

SUNT UN OM care s-a ridicat din rândul dumneavoastră. M-am născut și mi-am petrecut întreaga viaţă aici, din copilărie și până astăzi. În cele două legislaturi în care mi-aţi dat onoarea de a fi vocea dumneavoastră în Parlamentul României, am luptat pentru o administraţie responsabilă în interesul românilor și am căutat soluţionarea în interesul oamenilor a tuturor cerinţelor ori problemelor pe care mi le-aţi sesizat. Pe mulţi dintre dumneavoastră v-am întâlnit pe străzile judeţului nostru, la cabinetul meu parlamentar, mereu deschis tuturor oamenilor din Ilfov și din întreaga Românie; ori am comunicat prin mijloace electronice.

VĂ ȘTIU PROBLEMELE, vă cunosc neliniștile, precum vă cunosc bucuriile și năzuinţele. În anii ce au trecut aţi arătat că a face echipă, parlamentar și alegători, este un lucru posibil și la noi, în România, iar multe dintre lucrurile pe care am reușit să le repar, îndrept, previn, îmbunătăţesc ori chiar transpun în normă de drept vi se datorează mai ales dumneavoastră, celor ce aţi înţeles faptul că a fi parlamentar nu este vreo sinecură, ci este o datorie în slujba celor care aleg pe cineva din rândul lor spre a le apăra drepturile și libertăţile ori a contribui la un „mai bine” în vieţile lor.

AM MERS ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI în numele dumneavoastră, al cetăţenilor din Ilfov, bazându-mă pe legitimitatea politică pe care ­­
mi-­aţi dat-o și pe bunul simţ specific oamenilor din aceste părţi ale noastre.

DOAR ÎMPREUNĂ putem să arătăm că judeţul nostru are puterea de a se dezvolta autonom și are dreptul de a-și pune în valoare, fără să se rușineze, toate resursele sale, în interesul cetăţenilor săi.

CANDIDEZ PENTRU DEMNITATEA CETĂŢENILOR din judeţul nostru de a nu fi consideraţi nici margine de București și nici cartier – dormitor. Dumneavoastră, fiecare cetăţean în parte, prin lucru și prin contribuţie sunteţi temelia dezvoltării judeţului nostru și, alături de partenerul reprezentat de administraţia publică performantă exprimată în mod palpabil de către aleșii locali ai Partidului Naţional Liberal, sunteţi motorul bunăstării economice.

DOAR ÎMPREUNĂ putem să fim o comunitate puternică și care să își clădească viitorul prin propriile sale soluţii, bazându-se pe oamenii săi, fără vise utopice precum înghiţirea judeţului Ilfov într-o așa zisă „zonă metropolitană București” despre care vorbesc persoane ce nu cunosc realităţile locale și care rămân ancorate în mentalul comunist.

ALEGERILE VOR VENI ÎN CURÂND, iar eu, ca deputat al dumneavoastră, vă asigur de toată susţinerea echipei de senatori și deputaţi ai PNL Ilfov în vederea realizării tuturor acelor obiective care sunt cheia dezvoltării comunităţilor locale din judeţul nostru.

SUNT TIMPURI FOARTE TULBURI în care lumea este supusă unei mari încercări, iar astăzi, mai mult ca niciodată, suntem chemaţi la unitate și la iubirea aproapelui.

FIECARE DINTRE NOI PUTEM CLĂDI o lume mai dreaptă atunci când înţelegem că adevăratul progres se poate realiza doar prin valori morale, respect pentru omul de lângă tine și dedicare fără teamă pentru legalitate, cu onestitate, dialog între oameni, prin înlocuirea invidiei și a dihoniei cu pilda faptei bune. De aceea, vă invit pe toţi să alegeţi pe cei care vă arată umanitate și respect, pe cei care nu uită să vă răspundă când aveţi nevoie de un sfat și pe cei care din orice problemă caută să identifice o soluţie de împăcare a tuturor, iar nu drumul facil dar nesănătos spre scandal și răzbunare.

ȘTIU CĂ SUNTEŢI OAMENI pentru care cuvinte precum Ţară, Credinţă ori Familie sunt fundamentale, iar eu, ca parlamentar al României, mă angajez prin votul dumneavoastră să veghez la apărarea și la întărirea lor.

ASTĂZI ESTE TARE UȘOR să dărâmi și să distrugi, însă este tot mai greu să clădești și să construiești Binele. De aceea, cred că împreună putem să depășim mai repede orice încercare.

ÎMI DORESC SĂ REGĂSIM ÎMPREUNĂ unitatea de a merge pe drumul cel drept și a îndepărta de lângă noi toate cântecele fals ademenitoare ale celor care cred că lumea poate fi coruptă prin manipularea emoţiilor inferioare.

VĂ MULŢUMESC pentru susţinerea pe care ­

mi-aţi arătat-o în acest mandat și vă asigur de cele mai bune gânduri!

DUMNEZEU SĂ VĂ DEA SĂNĂTATE, putere și apărare în aceste timpuri delicate pentru omenirea întreagă!

PARLAMENTARUL DE LÂNGĂ VOI,

Andrei Daniel Gheorghe”