@ Valoarea punctului de pensie a crescut la 1.586 lei @ Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este 1,41

Începând cu acest an, vor fi utilizați o serie de indicatori în sistemul public de pensii pentru anul 2022, primul indicator important fiind câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care este de 6.095 lei, începând cu 1 ianuarie 2022, a declarat Pavel Sile, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Ilfov.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 583

Un alt indicator important ce trebuie cunoscut este reprezentat de cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, acestea fiind următoarele: 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă; 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. ”Trebuie făcută mențiunea că în cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%. Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții. În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000”, a mai precizat directorul Casei Județene de Pensii Ilfov.

Tot începând cu 1 ianuarie 2022, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată). Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

De la aceeași dată valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei – începând cu 1 ianuarie 2022, iar indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

Pavel Sile a mai precizat că tot începând cu data de 1 ianuarie 2022, cuantumul ajutorului de deces este  6.095 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 3.048 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

O altă modificare importantă, care apare începând de anul acesta se referă la indemnizația socială pentru pensionari care este de 1.000 lei.

Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Contribuție socială de sănătate pentru suma care depășește valoarea lunară de 4.000 lei

Potrivit directorului Casei de Pensii Ilfov, de anul acesta trebuie știut că persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%, a mai semnalat Pavel Sile.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

”Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative: Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; alte prevederi aplicabile în anul 2022”, a mai precizat directorul Casei Județene de Pensii Ilfov.

Anunț important, referitor la funcționarea Comisiei de Expertiză din cadrul Casei de Pensii Ilfov

Începând cu data de 17 ianuarie 2022, Comisia de Expertiză medicală nr.1 și Comisia de Expertiză medicală nr. 2 vor funcționa în incinta Policlinicii Pantelimon din orașul Pantelimon, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, etaj 1.  Această măsură este temporară, ca urmare a vacantării unui post de medic expert al asigurărilor sociale, până la amenajarea spatiului din incinta Policlinicii Săftica. În această perioadă, documentele necesare expertizei medicale pentru Comisia de Expertiză Medicală nr. 2 se pot depune și în zilele de Luni, Miercuri și Joi la Camera 14, Etaj 1 din sediul Casei Județene de Pensii Ilfov, din B-dul Lacul Tei nr.17, la d-na asistent medical Sârbu Ștefania, în intervalul orar 08.00-14.00.  Programul de lucru cu publicul în cadrul cabinetelor de expertiză medicală din cadrul Policlinicii Pantelimon, din str. Tudor Vladimirescu nr. 20, etaj 1, tel. 021/327.61.57, este următorul: Comisia nr. 1 – la medical expert al Asigurărilor Sociale Dr. Cerbulescu Ion (asist. Vasilescu Maria) – Luni, Miercuri și joi în intervalul orar 8.00 – 14, iar pentru Comisia nr. 2 – la inspector specialitate Grigore Marian (asist. Sârbu Ștefania) – Marți și Vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00. Mijloace de transport disponibile: 404 Cora Pantelimon (Metrou)- Pantelimon; R407, R451, R452, R458 – curse Bucuresti – Ilfov. ”CJ Ilfov ne-a aprobat un spațiu prin dare în folosință la Policlinica Săftica, pentru toți locuitorii din partea de nord a Capitalei. Spațiu va fi amenajat în aproximativ trei luni, când ar urma să fie reluată activitatea la Săftica, aceasta fiind condiționată însă și de ocuparea postului vacant de  medic expert al asigurărilor sociale, care va fi scos la concurs prin Institutul Național de Recuperare Medicală”, a mai spus directorul Pavel Sile.