Dacă Nicolae Ceaușescu a lăsat românilor Casa Poporului, metroul și multe alte realizări grandomane, dar și grandioase, Valeriu Anton, primarul din Corbeanca a vrut și el să își impresioneze concetățenii măcar cu un dispensar. Amar de ani s-a chinuit edilul să își vadă visul cu ochii și într-un final glorios, după ce a arătat că poate, Valeriu a cesionat imobilul unei firme cu adânci rădăcini românești, taman prin Monaco…
Prima referire a ceea ce avea să devină în istorie dispensarul din Corbeanca, cu sediul, cum alt­fel, pe strada Dispensarului, o regăsim pe site-ul de licitații publice în data de 03.09.2009, la numărul 67718, sub forma unui anunț de atribuire. Obiectul contrac­tului, unul extrem de simplu și de precis: “Dispensar comunal Corbeanca (cu proiectare inclusă)”. Din trei firme participante la licitație este declarată câștigătoare societatea Building Astrom, din Pitești, cu subcontractant S.C. House Consult SRL, Casa de Consult, în traducere liberă, că doar tot vorbim despre dispensar… Prețul după care s-a băut aldămașul, unul modic: 1.525.066,72 lei, fără TVA, circa 400.000 de euro. În cronici apare apoi anunțul de atribuire cu numărul 91177/11.09.2010, o sim­plă licitație organizată prin negociere fără anunț de participare, pe motiv că “Lucrările / produsele / serviciile suplimenta­re sunt comandate în condițiile stricte stabi­lite în directivă”. Practic o suplimentare a sumei inițiale cu 84.033,61 lei, un mizi­lic de 20.000 de euro, fără justificarea creșterii prețului final al lucrării. Lucrurile nu se opresc însă aici. Aceeași croni­cari neo­bosiți consemnează după o lună anunțul de atribuire numărul 93229/13.10.2010. Aceeași protagoniști, o nouă creștere a cheltuielilor generale, de data aceasta cu 216.515,07 lei, alți 50.000 de euro. Dispensarul, însă, ca și mănăstirea Meșterului Manole, nu se lăsa cu una cu două. Așa că în data de 17 martie 2011 mai apare un anunț de atribuire, tot prin negociere directă fără anunț de participare, numărul 103757. Din nou crește prețul dispensarului, de data aceasta cu 94.600 lei, alți 25.000 de euro.
Dat spre adopție cu buricul netăiat
În fine, după atîtea și atîtea insistențe dispensarul s-a dat bătut și terminat totodată. Pentru 500.000 de euro cetățenii din Corbeanca s-ar fi îmbolnăvit de drag, numai să vadă și ei minunăția de dispensar (foto 1). Primarul, gri­juliu cu bunul așa greu construit, organizează în data de 31 august 2011 o ședință de Consiliu Local în care se aprobă hotărîrea cu numărul 48, în care se specifica negru pe alb:” Se aprobă introducerea în inventarul bunurilor  aparținând proprietății private a comunei Corbeanca, a imobilului Dispensar Uman Corbeanca, situat în Corbeanca, strada Dispensarului”.
Cât de simplu spus, o adevărată poezie fără versuri sau rimă. Ca un făcut, parșivi, consilierii mai votară în aceeași zi de 31 august 2011 încă una bucată hotărâre, numărul 49, care ce credeți că prevedea? “ Art.1: Se aprobă concesionarea directă, în temeiul art. 14 din OG 124/1998 a suprafeței de 930,10 m.p. din tota­lul de 971,10 m.p., din incinta Dispensarului Uman Corbeanca, situat în Corbeanca, strada Dispensarului, ce aparține domeniului privat al comunei Corbeanca  (probabil aparținea de vreo ­cinci minute comunei, nota red.) către S.C. Cardio Rec S.R.L. persoană juridică română în vederea furnizării de servicii medicale”. Iar la Art. 3, în aceeași Hotărâre 49, se preciza că “Se mandatează dl. Anton Valeriu, primarul comunei Corbeanca să încheie contractul de concesiune”. Nici nu mai conta că nu era prevăzută perioada de concesionare, bietului edil era să-i stea inima, nu alta. Cât pe aci să fie primul pacient al propriei ctitorii. Se spune că l-ar fi resuscitat cei de la Cardio, dar nu băgăm mâna în foc. Cert este că după o muncă titanică, de peste doi ani de zile, după cheltuieli cu nemiluita, neprețuitul dispensar din Corbeanca a fost concesionat unei firme ce aparține unui român neaoș, Bogdan Constantin Alexandrescu, cu ­adresa din buletin în principatul Monaco. Sperăm, spre binele stării de să­nă­tate a primarului Anton, ca grădinița Tamași și After-School Ostratu să nu apuce pe aceleași căi rătăcite precum dispen­sarul.