Farmaciile comunitare şi oficinele comunitare rurale ar putea face testare rapidă antigenică pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2, se arată într-un proiect de ordin publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Potrivit proiectului, direcţia de sănătate publică judeţeană va emite un acord temporar de testare rapidă antigenică pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2, în format electronic.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 543, ediția print

Zona destinată activităţii de testare rapidă antigenică pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 este organizată pe o suprafaţă delimitată, destinată exclusiv acestui proces şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:
– este amplasată într-un perimetru ce poate fi aerisit corespunzător prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilaţie;
– este dotată cu mobilierul necesar – masă de lucru placată cu materiale lavabile uşor de curăţat şi dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deşeurilor biologice rezultate din activitatea de testare;
– are o suprafaţă de minim 4 mp utili, delimitată de spaţiul oficinei (poate exista posibilitatea separării prin instalarea unui/unor paravane opace).
Proiectul mai prevede că, în situaţia în care nu există posibilitatea îndeplinirii acestor condiţii, farmacia comunitară/oficina comunitară rurală, zona destinată activităţii de testare rapidă antigenică pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 poate fi organizată prin amplasarea unor corturi sau cabine de testare izolate. „Personalul implicat în activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protecţie compus din: mască chirurgicală/FFP2/FFP3, vizieră/ochelari de protecţie, mănuşi de examinare de unică folosinţă, halat de unică folosinţă“, arată proiectul.