Pentru anul școlar 2019-2020 există deja oferte ferme din partea operatorilor economici, așadar, începe căutarea elevilor!

În cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de dialog social constituită la nivelul Prefecturii Ilfov, inspectorul școlar general al județului, Florentina Costea, a vorbit despre solicitările agenților economici de a pregăti tinerii în învățământul profesional de tip dual. Potrivit declarației acesteia, pentru anul școlar 2019-2020 există deja solicitări ferme, dar și în stadiul de discuții, pentru organizarea de clase de dual. În acest moment, în Ilfov nu este înființată nicio astfel de clasă.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 445, ediția print

Învățământul dual, această formă de învățământ profesional (care se se adresează elevilor ce au absolvit clasa a VIII-a, până la vârsta de 23 de ani), se organizează la inițiativa operatorilor economici, potențiali angajatori, dispuși să asigure oportunități sporite de educație și formare profesională. Se poate organiza în școli profesionale independente sau în cadrul liceelor tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională iniţială pentru calificările de nivel 3 (Cadrul Național al Calificărilor), și se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizați!

Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii, iar pregătirea practică la operatorul economic:

- în clasa a IX-a – 20% pregătire în companie și 80% în școală,

- în clasa a X-a – 60% pregătire în companie și 40% în școală,

- în clasa a XI-a – 70% pregătire în companie și 30% în școală.

Beneficii pentru elevi, dar și pentru operatorii economici

Din partea statului, elevii care urmează acest traseu de pregătire profesională beneficiază de o ”bursă profesională” lunară, de 200 lei. Iar din partea operatorilor economici – susţinerea financiară reprezintă o sumă cel puțin egală cu bursa de la stat, la care se pot adăuga cheltuieli cu examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru şi de protecţie, conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă. Operatorii economici, parteneri de practică, pot acorda elevilor din învățământul profesional de tip dual şi alte forme de susţinere şi stimulente financiare: asigurarea cheltuielilor de transport, masă, cazare, în condiţiile legii și în conformitate cu prevederile contractului cadru pentru formarea profesională a elevilor. Cei care acordă burse și drepturi pentru cazare și transport pentru elevi scad din impozitul pe profit sumele aferente, în condiţiile în care suma totală acordată trebuie se încadreze în limita maximă de 3% din cifra de afaceri şi să nu depășească 20% din impozitul pe profit datorat. În vederea stimulării implicării operatorilor economici în educația și formarea profesională a elevilor, Ministerul Educației a propus revizuirea și includerea în Codul Fiscal a unor stimuente/facilități (care se și aplică), cum ar fi:

- deductibilitatea cheltuielilor efectuate de agenții economici pentru orice formă de pregătire teoretică sau practică în cadrul firmei a elevilor;

- includerea în categoria cheltuielilor efectuate de agenții economici pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor a burselor și premiilor oferite participanților la pregătirea în cadrul firmei, echipamente de lucru/protecție, alte facilități ofe­rite acestora, de exemplu: transport, masă, cazare pe parcursul pregătirii în cadrul firmei etc;

- deductibilitatea chel­tuielilor cu medicina muncii și analizele medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate), a cheltuielilor pentru asigurările de răspundere civilă, în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămari corporale generate în timpul pregătirii în cadrul firmei etc;

- deductibilitatea cheltuielilor pentru susținerea activităților desfășurate pe parcursul pregătirii în cadrul firmei, de exemplu: rechizite, materii prime și materiale consumabile utilizate exclusiv pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor;

- amortizarea echipamentelor tehnologice, proporțional cu timpul de utilizare a acestora pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor,

- deductibilitatea costurilor aferente pregătirii formatorilor/tutorilor/îndrumătorilor de practică, costurilor salariale pentru plata formatorilor/tutorilor/îndrumătorilor de practică, proporțional cu timpul alocat de aceștia pentru pregătirea în cadrul firmei a elevilor/studenților/altor participanți.

Implicarea operatorilor în realizarea curriculei

Operatorii economici sunt implicați în realizarea Curriculum-ului în Dezvoltare Locală (CDL), care este o componentă a Curriculum-ului Național și constituie oferta curriculară specifică fiecărei unităţi de învăţământ. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerinţele și nevoile concrete ale operatorilor economici și, implicit, la nevoile pieţei muncii locale şi regionale. Firmele participă, în mod direct, la selecţia elevilor care se înscriu în învăţământul profesional de tip dual, iar CA al unităţii de învăţământ include, în calitate de membru, un reprezentant al operatorului economic, partener de practică, din cota aferentă reprezentanţilor părinţilor din unitatea de învăţământ respectivă. În învăţământul profesional de tip dual poate fi încadrat şi personal didactic asociat, specialiști din cadrul operatorului economic, în condiţiile legii. Operatorii economici, parteneri de practică, pot contribui financiar la dotarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ.

O meserie, o diplomă și posibilitatea continuării studiilor la liceu

După absolvirea învăţământului profesional de tip dual, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale de nivel 3, tinerii dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Absolvenţii învăţământului profesional de tip dual care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal.