Primul ”Atlas al profesiilor şi competenţelor în domeniul înverzirii urbane” a fost lansat, recent, în cadrul unei conferinţe internaţionale organizate online de către Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Fundaţia WorldSkills România.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilofv Nr. 576, ediția print

Tinerii trebuie atrași spre studierea și dobândirea de competențe în profesii ”verzi”

Prezentă la eveniment, printre vorbitori, Marinela Culea, directorul Liceului Tehnologic ”Cezar Nicolau” din Brănești, a vorbit despre modul în care s-ar putea face legătura între oferta educațională și nevoia de competențe pentru înverzire urbană, dar și despre cum poate fi stimulat interesul tinerei generații pentru profesii din aria a profesiilor ”verzi”, în general. În opinia Marinelei Culea, în cadrul unui liceu tehnologic, s-ar putea implementa Curriculum-ul în Dezvoltare Locală (CDL), la formațiunile de studiu din domenile Agricultură și Construcții și lucrări pubice sau s-ar putea implementa diferite activități extracurriculare la celelalte formațiuni de studiu din liceu. 

”CDL-ul constituie oferta curriculară specifică fiecărei unități de învățământ și este realizat în parteneriat cu companii/instituții publice partenere ale unității de învățământ. CDL-ul se proiectează pentru fiecare an de studiu în parte, pentru a răspunde schimbărilor care intervin pe piața forței de muncă la nivel local și/sau regional. În învățământul profesional și tehnic, proiectarea CDL urmărește dobândirea, de către absolvenți, a competențelor necesare pentru adaptarea în prezent și mai ales în viitor la cerințele unei piețe a muncii aflate într-o continuă și rapidă schimbare; dobândirea, de către absolvenți, a acelor competențe transferabile (soft skills) necesare atât pentru integrarea socială, cât și pentru integrarea rapidă și cu succes pe piața muncii”, a spus directorul.

În continuare, Marinela Culea s-a referit la orientarea profesională, ”un proces continuu, care poate începe în școala primară și continuă pe măsură ce tinerii se maturizează și fac alegeri cu privire la parcursul lor educațional și profesional. Iar, pentru a spori popularitatea învățământului profesional și tehnic este necesară și schimbarea concepțiilor tinerilor și ale părinților acestora, care ar putea avea idei depășite cu privire la acest tip de învățământ. Influențarea acestora implică promovarea atractivității învățământului profesional și tehnic și a programelor de ucenicie printr-o gamă variată de activități de sensibilizare. Aceste activități, de tipul inițierilor într-o anumită profesie sau al activităților de observare directă la locul de muncă, îi pot ajuta pe tineri să facă alegeri bine fundamentate în materie de educație și carieră. Ele pot combate stereotipurile și prejudecățile existente referitoare la învățământul profesional și tehnic”, a concluzionat Marinela Culea.

Scopul conferinței de lansare a raportului de cercetare a fost aducerea în dezbatere a necesității formării profesionale în domeniul înverzirii urbane. Astfel, s-a urmărit aducerea împreună a celor care pot să sprijine dezvoltarea acestui domeniu în România, de la reprezentanți ai autorităților ­publice centrale și locale, ai aso­cia­țiilor profesionale în domeniu, ai instituțiilor de învățământ până la ex­perți internaționali.

Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a subliniat faptul că România are nevoie de profesioniști în acest domeniu. 

”Se vorbeşte tot mai des în spaţiul public despre dezvoltare durabilă şi despre rezilienţă în faţa schimbărilor climatice. Pentru a putea face faţă noilor provocări avem nevoie de profesionişti. România este prima ţară din UE care a dezvoltat un standard ocupaţional pentru meseria de expert în dezvoltare durabilă. Acum avem şi un Atlas al profesiilor din domeniul înverzirii urbane. Trebuie să le promovăm din cel puţin două motive: resursa umană este esenţială în tranziţia către dezvoltare durabilă; tinerii din România au nevoie de oportunităţi pentru a-şi dezvolta o carieră fără să părăsească ţara”, a declarat Laszlo Borbely. 

Totodată, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Violeta Vijulie, a explicat că în instituţiile publice ar trebui să existe angajaţi experţi în tranziţia verde şi tranziţia digitală.

Direcții de cercetare

Raportul de cercetare ”Atlasul profesiilor şi competenţelor în domeniul înverzirii urbane” este un document de 77 de pagini, urmând o serie de direcții:

  • analiza conceputului de înverzire urbană din perspectiva diverselor domenii profesionale – arhitectură, horticultură, peisagistică, construcţii, arboricultură, urbanism, resurse umane, educație, asistență socială sau  horticultură, însă este necesară adăugarea unor noi activităţi; spectrul ocupaţiilor relevante pentru înverzirea urbană se poate extinde şi către domeniile: biologie, geografie, geodezie, sociologie, economie, politologie, administraţie publică, educaţie, resurse umane, asistenţă socială;
  • identificarea ocupa­țiilor relevante în raport cu înverzirea urbană și a raporturilor profesionale între specialiști în ceea ce provește înverzirea urbană;
  • analiza competen­țelor relevante și a nevoii de formare în domeniul înverzirii urbane, în condițiile în care fenomenul înverzirii urbane a luat amploare în ultimii ani, devenind o prioritate la nivel internaţional, mai ales în contextul încălzirii globale şi schimbărilor climatice.