Profesorii ilfoveni află noutățile incluse în proiectul noii programe de Geografie

De aproape 20 de ani, geografii ilfoveni se întâlnesc periodic pentru a face schimb de experiență și pentru a-și prezenta cercetările și lucrările de specialitate. Pe lângă ”Cununa cu diamante”, simpozion de renume organizat începând cu anul 1999 de Filiala Ilfov a Societății de Geografie din România, specialiștii organizează și un workshop axat pe modul în care este predată Geografia în școală, elemente de metodică, didactică și pedagogie, eveniment care anul acesta a ajuns a ediția a VI-a, având tema ”Reconsiderarea geografiei în contextul schimbărilor curriculare”.

Cu o agendă foarte bogată care a inclus, pe lângă prezentarea raportului de activitate, și lansarea Buletinului Societății de Geografie din România (SGR) Ilfov, anul V, 2016, masa rotundă organizată miercuri, 25 ianuarie, la Casa Corpului Didactic din Brănești, și-a propus să aducă în atenția profesorilor membri ai Filialei Ilfov a Societăţii de Geografie din România noutățile legate de schimbarea programei de Geografie pentru învățământul gimnazial.

Proiecte de programe școlare pentru gimnaziu, în dezbatere publică

Ministerul Educației Na­ționale și Institutul de Științe ale Educației au lansat în consultare, vineri, 27 ianuarie, proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Con­form Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu.

Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari și altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Consultarea se va derula în perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017.

Calendarul dezvoltării curriculare se prezintă astfel: în perioada 13-16 februarie datele colectate în procesul de consultare vor fi prelucrate și transmise către grupurile de lucru. Între 16-22 februarie va avea loc integrarea propunerilor și transmiterea către ISE a proiectelor finale de programe școlare, iar în intervalul 23-28 februarie va avea loc verificarea finală a programelor. Între 28 februarie și 1 martie, va fi semnat și transmis către Monitorul Oficial ordinul de ministru care va aproba noile programe școlare pentru ciclul gimnazial.

Metode interactive și cât mai originale

”Tot ce înseamnă interactiv, joc, instrumente cât mai originale și diversificate de lucru, toate aceste elemente pe care mulți dintre noi deja le utilizăm la clasă, am vrut să le introducem în noua programă de Geografie. Este o ocazie pe care o avem după foarte mulți ani, pentru că programele nu au mai suferit modificări de foarte mult timp. Programele nu erau actualizate, conținuturile erau greoaie, corelate cu alt tip de competențe, de activități. Am încercat să oferim și să dăm posibilitatea profesorilor, prin intermediul programei, să utilizeze cât mai mult instrumentele educaționale TIC, tot ce înseamnă calculator, softuri educaționale, sistemele informaționale geografice, pentru că aceste metode atrag foarte mult elevii”, ne-a declarat prof. dr. Cristina Ghiță, președintele filialei Ilfov a Societății de Geografie din România.

Instrumente educaționale care îi ajută pe elevi
Instrumente educaționale care îi ajută pe elevi

Cristina Ghiță ne-a mai explicat că în noua programă, conținuturile sunt mult mai ancorate în realitate și mult mai corelate cu viața de zi cu zi, în sensul fenomene de risc, măsuri de prevenire, măsuri de protecție împotriva diferitelor tipuri de riscuri. ”Ne interesează foarte mult opinia profesorilor de Geografie din județul Ilfov care predau la clasă, propria lor experiență, cu ce se confruntă și cum putem să ajustăm acest proiect de programă astfel încât să fie în luna februarie cât se poate de complet. Ceea ce îi atrage foarte mult pe elevi prin intermediul Geografiei este faptul că ce învață ei, începând cu gimnaziul, se transpune în viața de zi cu zi. Să nu uităm că Geografia oferă nu doar posibilitatea cunoașterii spațiului în care ne desfășurăm activitatea, dar și măsuri de protecție, de prevenție, tehnici și metode care se utilizează și la alte discipline, precum cartografie, calcul, operații, matematică. Așadar, Geografia oferă posibilitatea să performezi inclusiv la alte discipline”, a punctat Cristina Ghiță, mărturisind că speră ca, începând cu anul școlar 2017 – 2018, măcar elevii de clasa a V-a să poată învăța după manuale noi.

La workshop a participat și inspectorul școlar cu atribuții pentru disciplina geografie, prof. Nicoleta Băjenaru (din mai 2016).

Doamna Băjenaru a discutat despre „atragerea și facilitarea elevilor din școlile ilfovene pentru participarea la olimpiadă și concursurile specifice disciplinei geografie și în acest an, având în vedere rezultatele de excepție pe care le-au demonstrat în ultimii ani la etapele naționale.”
Cristina Ghiță, președintele SGR Ilfov, fost inspector școlar pentru disciplina geografie, din mai 2016 insp. sc. gen. adj.: „Dna Băjenaru a acceptat să continue ceea ce am început și îi mulțumesc!
Instrumente educaționale care îi ajută pe elevi
Prof. dr. Cristina Ghiță a prezentat noul număr al Buletinului Societății de Geografie din România – Filiala Ilfov