Tinerii vor fi sprijiniți să-și găsească un loc de muncă

În episodul anterior vă vorbeam despre proiectele Consiliului Județean Ilfov aflate în desfășurare. În acest număr vom aborda, împreună cu Remus Trandafir, directorul Direcției Absorbție Fonduri Interne și Internaționale (DAFII), din cadrul CJI, proiectele care urmează să fie depuse pentru finanțare

Așadar, potrivit directorului DAFII, una dintre prioritățile departamentului pe care îl conduce este conservarea patrimoniului istoric și cultural al județului. Astfel, în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiție 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, Consiliul Județean Ilfov, în asociere cu Mânăstirea Căldăruşani – com. Gruiu, va depune proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Balamuci, județul Ilfov”. Tot în cadrul acestui program, Consiliul Județean Ilfov, în asociere cu Mânăstirea Căldăruşani – com. Gruiu, va depune proiectul „Conservarea, pro­tejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldăruşani”.

Mănăstirea Balamuci-Sitaru
Mănăstirea Balamuci-Sitaru

Infrastructura pentru sănătate, în atenția CJI

„La nivel județean, dăm o importanță deosebită condițiilor în care se desfășoară actul medical. În acest sens, urmează să depunem încă două proiecte, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 3,Prioritatea de investiții 3.1- Operațiunea B – Clădiri publice. Proiectele au în vedere reabilitarea energetică a Spitalului Orășenesc «dr. Maria Burghele», din Buftea, precum și reabilitarea energetică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov (faza a II-a – corpurile A-G).

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Combaterea șomajului în rândul tinerilor NEET

Un tânăr NEET este acela care nu se află într o structură educațională, nu este angajat și nici nu urmează cursuri de perfecționare (din engleză „Not in Education, Employment, or Training”). „Pentru a realiza o creștere a ocupării tinerilor NEET șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunea București-Ilfov şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEET șomeri, Consiliul Județean Ilfov intenționează să depună un proiect în cadrul Axei Prioritare 2: «Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs», Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)», Prioritatea de investiții 8.ii «Integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri»”, ne-a precizat Remus Trandafir.