Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, a salutat semnarea recentă a unui nou contract de finanţare a cercetării românești. 

Concret, este vorba de semnarea pe 19 martie, la Roma, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei“ (IFIN-HH) a contractului care va permite realizarea Sistemului Fascicul Gamma, una dintre componentele de maximă importanţă ale proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP). Contractul a fost semnat cu reprezentanţii Consorţiului EuroGammaS, care cuprinde 7 instituţii și companii europene de prestigiu din domeniu: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia), liderul consorţiului, Università degli Studi di Roma „La Sapienza“ (Italia), Centre National de la Recherche Scientifique (Franța), ALSYOM S.A.S. (Franța), ACP Systems S.A.S.U. (Franța), COMEB Srl (Italia) și ScandiNova Systems (Suedia).

Mihnea Costoiu a subliniat importanţa acestei etape a proiectului: ”Prin semnarea acestui contract, ELI-NP se apropie decisiv de realizare. Importanţa proiectului pentru cercetarea și economia românească este considerabilă și trebuie apreciată ca atare: ELI creează condiţiile pentru dezvoltarea cercetării românești și permite obţinerea în România a unor rezultate relevante pentru știinţa și tehnologia globală”, a spus ministrul.

Sursa de radiaţii Gamma, realizată în cadrul proiectului de la Măgurele, va avea aplicaţii extrem de numeroase, care variază de la folosirea de tehnici radiomedicale la tratarea deșeurilor radioactive.