În cadrul reuniunii Colegiului Prefectural Ilfov, din luna iulie a.c., Georgiana Ene, director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Ilfov, a vorbit despre impactul programelor de susținere a agriculturii ilfovene, în acest an. DAJ Ilfov are în derulare 3 programe – Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate; Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc.

Articol apărut în nr. 414 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Programul de susți­nere a produsului to­mate în spații protejate derulat în 2017 a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. După primul an de implementare, la nivel de țară se poate vorbi despre 9.350 de beneficiari înscriși în program, dintre care 8.026 beneficiari eligibili; 4.397 beneficiari care au încheiat ciclul I, suma plătită acestora fiind de 59.277.715,80 lei și 3.629 beneficiari plătiți în ciclul II, cu 48.924.000,6 lei. La nivelul județului Ilfov s-au înscris în program 307 beneficiari, din care 258 au fost eligibili; dintre aceștia – 190 au încheiat ciclul I, iar suma plătită a fost de 2.564.466 lei. Cei 68 de beneficiari plătiți în ciclul II, au primit 903.253,80 lei.

Așadar, în 2018, programul ”Tomata” se află în al doilea an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern de roșii proaspete din producția autohtonă începând cu luna mai și până în decembrie. În acest fel, producătorii vor fi încurajați să obțină produse de calitate competitive, furnizând tomate autohtone în perioada de extrasezon. Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile următoare:

- să dețină o su­prafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;

- să obțină o pro­ducție de minimimum 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comer­cializarea producției;

- să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;

- să valorifice pro­ducția în perioadele ianuarie – mai inclusiv, și/sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.

Pentru anul 2018 pro­gramul se află în derulare, fiind finalizată doar prima etapă, astfel:

- 382 beneficiari înscriși în program 2018 (până în prezent, înscrierea continuă);

- 308 beneficiari care au încheiat ciclul I. Suma plătită beneficiarilor a fost de 4.249.753,20 lei;

- 63 beneficiari în­scriși, până în prezent, pentru ciclul II.

”Puterea exemplului” în Programul de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii

Schema de ajutor de minimis se acordă crescătorilor de animale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creşterii ovinelor. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, crescătorii de animale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

- să deţină o ex­ploa­taţie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor – (RNE), astfel cum este prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor;

- să facă dovada co­­­mercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.

Valoarea sprijinului fi­nanciar reprezentând aju­­tor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1 leu/kg de lână comercializată.

La nivel național, în programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii și-au manifestat intenția de a participa peste 32.000 de beneficiari, cu o cantitate totală estimată de aproximativ 23.000 de tone, iar la nivelul județului Ilfov, au fost înregistrate 47 cereri. Dintre aceștia, 2 beneficiari – care reprezintă în opinia directorului DAJ Ilfov, ”puterea exemplului” pentru ceilalți crescători de oi – au făcut dovada comercializării lânii: 7.947 kg lână comercializată (5.800 kg – țurcană; 2.147 kg – merinos).

Programul de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa

Ajutorul de minimis reprezintă purceii primiţi cu titlu gratuit de crescătorii de porci care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc, denumit în continuare Program, pentru creşterea, îngrăşarea şi livrarea porcilor din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa către un procesator/altă persoană juridică. La nivelul județului Ilfov au fost înregistrate 52 de cereri ale potențialilor beneficiari și o cerere a unui procesator. Furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte persoane juridice pot solicita înscrierea în Program pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, cu condiţia ca cererea de plată şi documentele însoţitoare să se depună cu respectarea termenului prevăzut, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie 2020. Beneficiarii, crescători de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, persoane fizice, care solicită înscrierea în Program, pot depune documentele însoțitoare până la data încheierii contractului cu procesatorul/altă persoană juridică.