De la 1 iulie, UAT-urile pot fi amendate dacă nu colecteză selectiv gunoiul

În comuna Domnești, pentru început, toate gospodăriile primesc saci galbeni pentru deşeurile reciclabile, iar în sacii negri se pun deşeurile biodegradabile. Pubelele negre se folosesc, în continuare, pentru deşeuri reziduale! Colectarea selectivă reduce costurile per serviciu şi scapă autoritatea locală de penalizări

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 459, ediția print

Aşa cum a anunţat din timp primarul Adrian Ghiță, în comuna Domneşti a demarat, în aceste zile, procesul de colectare selectivă a deșeurilor menajere. Pentru început, fiecare gospodărie a primit şi încă primeşte GRATUIT, din partea autorităţii locale, saci galbeni necesari colectării exclusive a fracției uscate – deşeuri reciclabile: hârtie, carton, plastic, PET-uri, ambalaje metalice etc. De asemenea, cetățenii primesc flyere explicative şi toate informaţiile de care au nevoie pentru ca procesul de colectare selectivă să fie înţeles pe deplin şi să decurgă aşa cum trebuie. Edilul face apel la locuitorii din Domnești să ia în serios acest aspect și și-a exprimat convingerea că fiecare cetățean va înțelege importanța pe care o are reciclarea diverselor materiale pentru mediul înconjurător.

“Au ajuns la ­mine nenumărate mesaje de nemulțumire și foarte multe întrebări din partea dumneavoastră ­legate de situația colectării deșeurilor. Consider că la acest punct a devenit obligatorie lămurirea anumitor aspecte care implică Primăria numai tangențial, pentru că există un operator care colectează gunoiul, însă dorința mea a fost mereu și este ca niciun cetățean al comunei Domnești să nu întâmpine dificultăți și să beneficieze în mod corect de serviciile de salubrizare, de altfel, esențiale pentru orice gospodărie și, bineînțeles, plătite. Voi face orice demers care va fi necesar până când serviciul de salubrizare va funcționa aşa cum prevede legislaţia, în comuna noastră!

Înainte de a explica pe larg procedura de colectare și prevederile legale, țin să precizez că, în Domnești, serviciul de salubrizare este în licitație, faza de evaluare financiară. Societatea ­REBU prestează servicii conform unui act adițional la vechiul contract. Până la închiderea licitației și atribuirea contractului societății care va câștiga, Primăria susține costurile pentru sacul galben, iar cel negru, destinat deşeurilor biodegradabile, se plătește către REBU sub formă de serviciu+sac. Așadar, în limitele contractului adițional cu ­REBU și până la finalizarea licitației, vom acționa conform celor de mai jos, ținând cont neapărat de obligațiile legale. (…) În următoarea perioadă va fi ridicată fracția umedă (pubela neagră) de două ori pe săptămână și o dată pe săptămână fracția uscată (sacul galben). Sacul negru este pentru gunoi biodegradabil şi este inscripționat REBU. El costă 3 lei, sumă care include şi serviciul prestat de REBU. Se achiziționează numai la nevoia gospodăriei! Deșeuri biodegradabile sunt constituite din res­turi de fructe şi legume proaspete/gătite, resturi de pâine/cereale, zaţ de cafea/ceai, păr/blană, hai­ne vechi din fibre naturale mărunţite, coji de ouă/nuci, cenușă de la sobe, atunci când se arde numai lemn şi/sau resturi vegetale din curte – frunze, crengi, nuiele, flori.

Pubela neagră, pentru deşeuri reziduale – resturi alimentare, scutece sau tampoane, excremente ale animalelor de companie, cenuşă de la sobe, dacă se arde şi cărbune, resturi vegetale tratate cu pesticide, lemn tratat sau vopsit, conţinutul sacului de la aspirator, veselă de porţelan sau sticlă spartă, geamuri sparte, se ridică acum, aşadar, de două ori pe săptămână. Nu se pune sacul negru în pubelă!!!

Sacul galben, pentru fracția uscată (deşeuri reciclabile – ziare, reviste, cărţi, hârtie tipărită şi corespondenţă, caiete folosite, ambalaje de hârtie şi cartoane curate, cartoane de ouă, tuburi de hârtie igienică sau de la prosoape de bucătărie, pungi şi sacoşe de plastic, cutii de alimente de plastic şi metal, folii protectoare de plastic, cutii de lapte şi sucuri, cutii de cosmetice, de detergenţi sau de la produse de curăţat, doze de aluminiu, conserve) și prestația pentru acest sac, în valoare de 1,5 lei sunt, aşa cum am precizat, subvenționate, momentan, din bugetul local. Se ridică o dată pe săptămână!

Deșeurile provenite din construcții se ridică cu un container, la solicitarea expresă a cetăţeanului!

Dacă nu vom respecta colectarea selectivă a gunoiului, vom primi penalități, până în 2020, de 30 de lei la fiecare tonă colectată, iar după 2020, penalităţile vor creşte la 100 de lei/tonă. De asemenea, dacă indicatorul de reciclare nu va fi atins, bugetul local va avea de suferit, ceea ce ar însemna că banii dumneavoastră sunt irosiţi”, a explicat edilul.

Saci şi mai apoi pubele

Aşadar, important de reţinut este că procesul de colectare selectivă a deşeurilor a început în Domneşti, iar Primăria subvenţionează, în acest moment, costul sacilor galbeni, pentru colectarea deşeurilor reciclabile. Vor exista, în continuare, sacii negri, contra cost, la operatorul de salubritate – pentru deşeuri biodegradabile şi pubela neagră – pentru deşeuri reziduale. Treptat, sacii vor fi înlocuiţi cu pubele colorate, în funcţie de deşeurile colectate. Asta atunci când se va stabili operatorul de salubritate și se vor încheia noi contracte cu cetățenii. Dar până atunci, în această săptămână, deşeurile reziduale şi cele reciclabile se vor ridica de două ori pe săptămână. Totuși, dacă se va constata necesitatea efectuării a două colectări, acest lucru va fi posibil. În plus, pentru o analiză corectă a procesului, deşeurile se vor şi cântări, urmând ca, mai apoi, serviciul să fie efectuat o dată pe săptămână. Practic, ca şi până acum, doar că, de această dată, acelaşi “gunoi” va fi sortat pe tipuri de deşeu. Se va putea însă ridica gunoiul şi de două ori pe săptămână, însă cu un cost suplimentar plătit de solicitant operatorului de salubritate. Per total, costurile per prestaţie scad şi pentru cetăţean şi pentru autoritatea locală. Dacă vorbim de gunoiul biodegradabil, din sacii negri, s-a constatat că ­s-au achiziţionat saci de către populaţie, deci există deşeu biodegradabil şi, prin urmare, va fi o maşină în plus în această săptămână pentru ridicarea acestui tip de deşeu.

Ce spune legea?

Având în vedere, prevederile art.17 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, modificată prin OUG 74/2018, autorităţile publice locale au obligativitatea:

  1. a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă;
  2. b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;
  3. c) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă, astfel încât să atingă, începând cu anul 2020, obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor;
  4. d) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(I) volum;

(II) frecvenţă de colectare;

(III) greutate;

(IV) saci de colectare personalizaţi;

e) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri.

Tarife distincte

În cazul comunei Domneşti a fost încheiat Actul Adiţional nr. 1/2019 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare (prin concesiune) nr. 5/2006, prin care au fost aprobate tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor şi colectarea pe două fracţii (fracţie umedă şi fracţie uscată), după cum urmează:

1) tariful pentru “Colectarea şi transportul deşeurilor municipale (fracţie umedă) de la populaţie” – 6,38 lei/persoană/lună + TVA (tariful a scăzut cu 1,08 lei/persoană/lună + TVA, de la 7,46 lei la 6,38 lei),

2) tariful pentru “Colectarea, transportul şi sortarea deşeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic şi sticlă) în amestec, fracţie uscată de la populaţie” – 1,50 lei/persoană/lună +TVA.

Tariful de 1,50 lei/persoană/lună, care reprezintă costurile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor de ambalaje din deşeurile reciclabile va fi plătit de UAT comuna Domneşti, din bugetul local, direct operatorului, având în vedere prevederile legale. Tariful pentru “Colectarea şi transportul deşeurilor biodegradabile (fracţie umedă) de la populaţie” – 3,00 lei/sac inclusiv TVA – reprezintă un serviciu care nu este obligatoriu. Este un serviciu opţional, iar deşeul biodegradabil nu poate fi colectat în pubela pentru deşeul rezidual!

Plătești cât arunci!

La 1 iulie a expirat termenul pe care autoritățile locale l-au avut la dispoziție pentru a implementa instrumentul economic „plătești pentru cât arunci“ și pentru a stabili tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor municipale conform prevederilor OUG 74/2018. Garda Naţională de Mediu va începe verificările la nivelul fiecărui UAT sau ADI pentru evaluarea modului în care acestea au luat măsurile de conformare cerute de lege, a anunțat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

Conform legii,nerespectarea reglementărilor atrage amenzi de până la 2.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 40.000 de lei pentru persoanele juridice.

„Mecanismele din legislația în vigoare au rolul de a încuraja UAT-urile, dar și populația să colecteze deșeurile separat, pe fracții distincte. Astfel, cu ajutorul Organizațiilor de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului (OIREP), populația poate să plătească mai puțin în cazul în care colectează separat deșeuri reciclabile. Neimplementarea acestor măsuri în timp util va aduce deservicii populației, sumele alocate de producători neputând fi cheltuite din cauza faptului că UAT-urile/ADI-urile nu au pus infrastructura la dispoziția populației pentru a recupera deșeurile reciclabile. Un alt aspect care trebuie luat în considerare foarte serios, legat de implementarea sistemului plătește pentru cât arunci, este acela că cetățenii trebuie să plătească doar pentru cantitatea de deșeuri pe care o generează și nu cantități paușale. Este necesar ca fiecare cetățean să fie răsplătit sau penalizat în funcție de cât de bine se organizează în colectarea separată. Același tratament trebuie aplicat și UAT-urilor: cu cât sunt mai bine organizate, cu atât primăriile vor fi recompensate mai mult de către OIREP“, a arătat ministrul Mediului.

“În acest moment, cadrul legislativ îi obligă pe toți actorii din lanțul de management al deșeurilor să își revizuiască serviciile și să construiască sisteme care să fie în folosul cetățenilor, în primul rând. Noi vom fi mai aproape de cetățeni și, în scurtă vreme, vom implementa un sistem de apelare (un număr de telefon scurt), la care cetățenii pot sesiza orice aspect legat de mediu, probleme legate de colectarea incorectă a deșeurilor, UAT-uri unde nu există o infrastructură minimă de colectare, poluatori care nu respectă normele și orice alte iregularități. Vrem să avem un mediu curat și o țară curată. Avem cadrul legislativ și instrumentele necesare să facem ca sistemul să funcționeze. Cine va refuza implementarea, cu siguranță va fi sancționat, fie că e vorba de UAT-uri, salubriști sau cetățeni“, a mai declarat ministrul Mediului.

Important!

“Dacă nu se respectă prevederile legale întocmai celor scrise mai sus și amestecăm tipurile de deșeuri, firma de colectare nu va ridica gunoiul! Dacă toți ne îndeplinim sarcinile corect, scad costurile pentru serviciile de colectare a deșeurilor!”, le-a transmis Adrian Ghiţă, locuitorilor din Domnești.