Cristian Șlincu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București (OJFIR) București - Ilfov

Absorbție de peste 50% a fondurilor europene alocate pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020 a PNDR

Stadiul implementării măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, în judeţul Ilfov, a fost prezentat, în cadrul reuniunii Colegiului Prefectural al județului, la finele anului trecut, de către Cristian Șlincu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București (OJFIR) București – Ilfov, subunitate fără personalitate juridică a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), instituție care gestionează PNDR.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 483

Reamintim că, prin PNDR 2014 – 2020 se acordă fonduri nerambursabile de la UE și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România. Investitorii au astfel, noi oportunități financiare pentru proiecte de investiții în dezvoltarea agriculturii și a zonei rurale. În acest sens, fermierii, societățile private și autoritățile publice locale au la dispoziție în această perioadă de programare aproximativ 9,44 miliarde de euro, fonduri nerambursabile, pentru investiții la standarde europene, eficiente și rentabile.

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐2020 se referă la:

  • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
  • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
  • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă;
  • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
  • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;
  • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității, prin intermediul abordării LEADER.

Implementarea PNDR în Ilfov

Începând cu 25 martie 2015, AFIR a deschis la nivel național prima sesiune anuală continuă pentru depunerea de proiecte. Până la începutul lunii noiembrie 2019, AFIR a efectuat plăți în valoare de 4,88 miliarde euro pentru proiecte de investiții și plăți compensatorii, ceea ce reprezintă un grad de absorbție de 52%.

În Ilfov, pe toate submăsurile pentru care s-au alocat la nivel național pe sesiunea 2019 – 967,25 milioane euro, s-au depus în sesiunea 2019 – 59 de proiecte (3 pentru ”Investiții în exploatații agricole”, 2 pentru ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole 2018-2019”, 2 pe ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, 3 pentru ”Schema GBER – stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, 4 pe ”Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale”, 8 pentru ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, câte un proiect pe submăsurile ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, ”Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol” și ”Sprijin acordat pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”, 4 proiecte pentru ”Sprijin pentru înființarea și funcționarea GO, pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”, 11 pentru ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” și 18 proiecte pentru submăsura ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, unde sunt alocate 3,8 milioane de euro, pentru Ilfov. Valoarea totală a celor 59 de proiecte este de 13,97 milioane de euro.

Iar dacă facem referire la proiectele depuse pe PNDR 2014-2020 până acum, în Ilfov (adică începând cu data deschiderii PNDR) vorbim de un număr de 510 proiecte (în Ilfov, dintr-un total național de 6.896) cu o valoare totală 74,03 milioane euro. Pentru 166 dintre aceste proiecte, cu o valoare totală de 16,13 milioane de euro, s-au semnat contractele, iar valoarea plătită până acum este de 11,2 milioane de euro.

Pentru evaluarea, contractarea și efectuarea plăților către beneficiarii FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) din județul Ilfov, OJFIR colaboreaza permanent, în baza protocoalelor de colaborare și a legislației în vigoare, cu toate instituțiile implicate (Consiliul Județean, Instituția­Prefectului, APIA, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța­Alimentelor, Admi­nistrația pentru Pro­tecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcția Agricolă Județeană sau Garda Națională de Mediu).

GAL-uri în Ilfov

La nivelul județului Ilfov sunt constituite patru Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), asocieri care reprezintă un parteneriat public-privat având ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea nevoilor locale și promovarea cooperării în vederea soluţionării acestora într-un mod cât mai eficient. Acestea sunt:

GAL ”Cociovaliștea Ilfov Nord Vest”, care curprinde comunele Corbeanca, Periș și Mogoșoaia;

GAL ”Sabar Ilfov Sud”, cu Vidra, 1 Decembrie, Copăceni și Dărăști;

GAL ”Ilfovăț Sud Vest”, cuprinzând comunele Clinceni, Domnești și Ciorogârla;

GAL ”Vlăsia Ilfov Nord Est” format din comunele Ștefănești, Moara Vlăsiei, Dascălu, Gruiu, Petrăchioaia și Tunari.