Ședința lunii iunie a Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, condusă de președintele acesteia, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Rizia Tudorache, a avut pe ordinea de zi prezentarea de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov a unui raport pe primele patru luni ale anului în curs privind situația furturilor din autoturisme și din locuințe, precum și tâlhăriile care au avut loc pe raza județului. Totodată au fost relevate perspectivele și dificultățile întâmpinate în activitatea polițienească ilfoveană, dar și problematica lipsei de personal la nivelul IPJ.

Articol publicat în Junalul de Ilfov Nr. 408, ediția print

Potrivit datelor prezentate de inspector șef Doru Iacobuș, în primele 4 luni ale anului 2018 infracţionalitatea sesizată la nivelul județului Ilfov a scăzut cu 4,5%, față de aceeași perioadă a anul 2017. Au fost înregistrate scăderi de 15,42% la infracţiunile economice și de 12,18% la cele de altă natură, în timp ce infracțiunile judiciare s-au menținut la același nivel. Cele mai multe infracţiuni sesizate au fost comise în mediul rural (2.232 – respectiv 55%). La nivelul polițiilor orășenești, cea mai semnificativă scădere a infracțiunilor sesizate a fost înregistrată de P.O. Chitila – cu – 14,57%, urmată de P.O. Popești-Leordeni, cu -10,7%. În același timp, au fost înregistrate creșteri semnificative din punct de vedere al infracţiunilor sesizate, la P.S. Snagov (42,5%) sau P.O. Voluntari (18,5%) și P.O. Măgurele (17,72%). Pe categorii de infracțiuni, cea mai semnificativă scădere a fost înregistrată la tâlhării, cu -59,09%, fiind urmată de scăderea cu -32,55% a ponderii furturilor din mașini. Au fost înregistrate creșteri la infracțiunile de furt prin efracție și furt din locuințe.

Furturile din auto și ”arterele afectate”

Numărul infracţiunilor de furt din autoturisme a scăzut, așadar, iar cea mai semnificativă scădere a fost înregistrată la P.O. Pantelimon, în timp ce o ușoară creștere s-a înregistrat în cadrul P.O. Buftea. Cele mai multe furturi din autoturisme s-au comis pe raza P.O. Voluntari și P.O. Otopeni, iar la polul opus s-au situat P.S. Snagov și P.O. Chitila. În perioada 1.01.2018 – 30.04.2018 au fost înregistrate 87 infracțiuni de furt din autoturisme la nivelul IPJ Ilfov, cu 32,6% mai puține decât în perioada similară a anului trecut, 10% fiind săvârșite de către autori necunoscuți.

Din punct de vedere al celor mai ”afectate artere”, potrivit IPJ Ilfov, s-a observat că, pe Șos. București – Târgoviște (P.O. Buftea), zona de agrement Pustnicu (P.O. Pantelimon), Șos. Olteniței (P.O. Popești – Leordeni), Șos. București – Urziceni, Șos. Ștefănești și str. Teiului (P.O. Voluntari) au fost comise cele mai multe infracțiuni de furt din autoturisme.

Tot la partea de furturi din autoturisme, po­lițiștii ilfoveni au analizat distribuția temporală a acestora și au constatat că, de la începutul anului, luna aprilie a fost cea mai ”bogată” în astfel de infracțiuni, iar trendul ascendent s-a păstrat și în mai. Raportat la dinamica activității infracționale în intervalul săptămânal, s-a constatat că cea mai afectată zi de producerea furturilor din autovehicule este miercuri. Pentru 13,6% dintre incidente nu a putut fi stabilit ziua comiterii faptei, iar pentru 14% dintre infracțiuni nu a putut fi stabilită ora săvârșirii lor. De asemenea, cel mai afectat interval orar este 00:00 – 05:59 (31%), iar cele mai ”prolifice” moduri de operare sunt “spargere geam”, “neasigurare” și ”forțare portieră”. În cele mai multe cazuri, hoții au furat din mașini, bani și bijuterii, dar și telefoane sau documente.

Furturile din locuinţe, mai multe cazuri decât în 2017

Numărul infracţiunilor de furt din locuinţă a crescut în primele patru luni ale anului 2018, cu 37,58% faţă de 2017 (cu 56 fapte mai mult), fiind înregistrate creșteri la P.O. Voluntari (cu 123,5%), P.O. Pantelimon (cu 66,6%). La polul opus s-a aflat P.O. Bragadiru, cu o scădere de -42,85% și P.O.Măgurele (-16,66%). În luna mai s-a înregistrat o scădere de -69% la nivelul IPJ Ilfov, pentru acest gen de fapte.

Potrivit polițiștilor ilfoveni, în perioada 1.01.2018 – 30.04.2018 au fost înregistrate 205 in­fracțiuni de furt din locuințe în județ, cu 27,6% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, 83% fiind săvârșite de către autori necunoscuți. Din punct de vedere al arterelor cele mai afectate, s-a observat că pe str. Ioan Lahovari (P.O. Otopeni) și str. Speranței (P.O. Popești-Leordeni) au fost comise cele mai multe infracțiuni de furt din locuințe, iar luna ianuarie a fost cea mai ”rodnică” pentru hoți. Aceștia au avut ca preferință pentru infracțiuni, ziua de sâmbătă. Pentru 28,7% dintre incidente nu a putut fi stabilită ziua comiterii faptei, iar pentru 37% dintre infracțiuni nu a putut fi stabilită ora săvârșirii lor. Ca și hoții care sparg autoturismele, și cei care sparg locuințele preferă să opereze noaptea, iar cele mai folosite metode sunt “forţare ușă” sau “forţare fereastră”. Cele mai vizate bunuri furate au fost banii sau bijuteriile.

Tâlhăriile, pe înserat

În perioada 1.01.2018 – 30.04.2018 au fost înregistrate 9 tâlhării în Ilfov, ponderea acestora fiind cu 59,1% mai mică decât în perioada similară a anului trecut. 78% dintre ele au fost săvârșite de autori necunoscuți, iar luna preferată a infractorilor a fost luna martie. Raportat la dinamica activității infracționale în intervalul săptămânal s-a constatat că cea mai afectată zi de producere a evenimentelor de acest tip este luni, iar cel mai afectat interval orar este 18:00 – 23:59, modul de operare preferat fiind ”lovirea” victimei. În cele mai multe cazuri, s-au furat bani și telefoane mobile.

Măsuri în perspectivă

 •  Creșterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, atât în spaţiul public cât și în cel privat, prin eficientizarea activităţilor de patrulare în zonele cu risc criminogen ridicat;
 •  Intensificarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere prin prezența activă a echipelor de poliție rutieră pe principalele drumuri naţionale și judeţene de pe raza de competenţă și acționarea cu fermitate în activitatea de constatare a faptelor ce aduc atingere siguranței rutiere;
 • Îmbunătăţirea sistematizării arterelor rutiere și a zonelor în care se produc frecvent aglomerări în trafic sau accidente rutiere grave, prin propuneri de măsuri și soluții de eficientizare și modernizare a arterelor rutiere dar și prevenirea și combaterea infracţiunilor comise de grupările infracţionale ce acţionează pe raza judeţului Ilfov.

În prezent la nivelul IPJ Ilfov se înregistrează un deficit de personal de 17,11%, gradul de ocupare fiind de 82,89%. În condiţiile în care ștatul de funcţionare ar fi ocupat în totalitate, pentru a putea eficientiza serviciul poliţienesc dimensionat cu situaţia operativă specifică judeţului, ar fi necesară suplimentarea schemei de funcţionare cu aproximativ 250 de poliţiști operativi, pentru a putea crește numărul patrulelor de ordine și siguranţă publică și a celor de poliţie rutieră. Media de vârstă a poliţiștilor din structura IPJ Ilfov este de 34 de ani, iar în structurile operative (ordine și siguranţă publică, rutieră, judiciar, investigarea criminalităţii economice) media de vârstă este sub 30 de ani. Pe lângă deficitul de personal, apreciază conducerea Inspectoratului Județean, și lipsa de experienţă profesională a poliţiștilor generează probleme în gestionarea corespunzătoare a fenomenului infracţional.

Dificultăți în activitatea polițienească și deficit de personal

 •  Numărul mic de patrule de poliţie care desfășoară activităţi în zona de ordine și siguranţă publică;
 •  Numărul insuficient de autospeciale prevăzute cu aparate radar;
 • Număr foarte mare de dosare penale care au ca obiect infracţiuni de natură judiciară și la regimul rutier, fapt ce afectează în mod direct prezenţa în stradă a poliţiștilor;
 • Probleme logistice care afectează modul de lucru al poliţiștilor (spaţii de lucru insuficiente și cu un grad ridicat de uzură).

Recomandări pentru prevenirea furturilor

Din autoturisme:
A nu se lăsa la vedere, în interiorul mașinii, diferite bunuri de valoare (dispozitive antiradar, sisteme GPS, genţi, borsete, aparatură electronică etc.) chiar și pentru scurt timp;

 • În staţiile de alimentare cu carburanţi, pe timpul achitării contravalorii combustibilului, trebuie acţionat sistemul de închidere a ușilor;
 • Pe perioada deplasării cu autoturismul (în special persoanele de sex feminin) trebuie acţionat sistemul de închidere al ușilor (astfel evitați deposedarea de bunuri, la semafor);
 • La părăsirea autoturismului, geamurile trebuie să fie întotdeauna închise complet;
 • Pe toate roţile autoturismului trebuie fixate dispozitive antifurt;
 • Se recomandă inscripţionarea numărului de înmatriculare al autoturismului pe obiecte ușor demontabile (casetofoane, baterii, componente exterioare etc.). Acestea vor fi mai dificil de valorificat de către hoţi;
 • La părăsirea autoturismului, se recomandă verificarea închiderii portierei. Cu ajutorul dispozitivelor electronice, infractorii pot bloca închiderea centralizată, chiar dacă pare că telecomanda a activat-o;
 • Pentru eventuale reparaţii, se recomandă atelierele autorizate. Se pot face mulaje după chei sau puteţi rămâne fără componente care funcţionau foarte bine.

Din locuințe:

 • Dacă locuiți la bloc:

- montarea unui interfon la intrarea în scară și utilizarea în mod corect pentru controlul accesului persoanelor în imobil;

- dotarea cu încuietori corespunzătoare a ușilor de la subsol, terase sau intrările suplimentare;

- dispozitivul de amortizare montat pe ușa de intrare trebuie să asigure o închidere completă a acesteia;

- la intrările în holurile blocului și pe paliere este nevoie de o bună iluminare;

– instalarea unui sistem de iluminare automat cu detecţia mișcării și un sistem de supraveghere video;

- un sistem de alarmă în locuinţă;

- conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare a acestora;

- montarea unei încuietori de înaltă siguranţă la ușa de acces în locuinţă;

pentru imobilele de la parter sau la etajul 1, grilajele de la fereastră ţin hoţii la distanţă!

Încuietoarea trebuie montată corect, în așa fel încât să fie imposibil accesul din exterior la șuruburile de prindere, iar cilindrul să fie complet introdus în corpul broaștei, pentru a evita ruperea lui.

 •  Dacă locuiți la casă se poate monta un sistem de supraveghere video în exterior, care să înregistreze orice activitate desfășurată în curtea casei; protecţie perimetrală ce avertizează asupra pătrunderii persoanelor străine în curte; iluminare cu senzori de mișcare. Mai mult decât util poate fi:

- instituirea unui sistem de supraveghere a vecinătăţii;

- interzicerea accesului în locuinţă și refuzul de a da informaţii despre dvs., despre bunurile deţinute ori despre vecini, persoanelor străine ce pretind că reprezintă diverse instituţii, dar care nu se pot legitima;

- apelarea la o persoană de încredere care să ridice eventualele facturi sau înștiinţări lăsate în ușă ori în cutia poștală, pe perioada cât se lipsește de la domiciliu;

- utilizarea sistemului de securitate antiefracție, care trebuie să devină un obicei firesc, precum închiderea ușii; prezenţa unui câine;

- evitarea depozitării în curtea casei, la vedere, a ambalajelor unor obiecte de valoare.