Satul Olteni benef¡ciază de un proiect de modernizare a reţelei de joasă tensiune

Comuna Clinceni beneficiază de un proiect al companiilor E-Distribuţie din România care investesc anul acesta în modernizarea şi digitalizarea reţelelor electrice în satul Olteni.

Companiile E-Distribuţie din România investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, în modernizarea, digitalizarea şi extinderea reţelei electrice din Bucureşti şi din cele zece judeţe din ţară în care îşi desfăşoară activitatea. Programele de investiţii din acest an au impact direct asupra capacităţii reţelei de a distribui energie noilor consumatori şi de a îmbunătăţi gestionarea întreruperilor neplanificate, pentru alimentarea în siguranţă a clienţilor, după cum informează E-Distribuție.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 578

În judeţul Ilfov, E-Distribuţie Muntenia modernizează reţeaua de joasă tensiune din Pipera-Voluntari şi din localităţile Clinceni şi Vidra, lucrări ce presupun investiţii de aproximativ 20 milioane de lei, în beneficiul a 3.000 de clienţi. 

Modernizarea rețe­le­lor de joasă tensiune în comuna Clinceni vizează satul Olteni, iar din analiza de ansamblu a reieșit necesitatea mai multor lucrări precum: înlocuirea stâlpilor din lemn și beton care au un grad de uzură avansat, fisurați sau rupți, precum și a stâlpilor care în noua configurație a rețelelor nu se verifică la tracțiuni și săgeți, cu stâlpi beton centrifigați tip 10/A plantați în fundații turnate pentru realizarea alimentării abonaților pe partea opusă rețelei de JT, a stâlpilor 10C pentru susținere plantați în fundații turnate, respectiv 10/E pentru întindere, derivații și terminali plantați în fundații turnate.Modernizarea rețelei de joasă tensiune constă și în înlocuirea conductorilor și echilibrarea consumatorilor pe fazele rețelei electrice de joasă tensiune.

Câteva date tehnice

Potrivitmemoriului tehnic, prin modificarea configurației rețelelor de joasă tensiune se impune reinscripționarea stâlpilor din toată localitatea. În interiorul localității, amplasarea stâlpilor, în cazul traversărilor sau apropierilor, se va face pe o lățime de 1 metru pe trotuar, la minim 0,2 m de bordura străzii. La traversarea drumurilor județene și a străzilor urbane și comunale se va asigura gabaritul minim pe verticală dintre conductorul inferior al LEA și partea carosabilă de 7 m și respectiv 6 m. informațiile tehnice relevă faptul că distanța pe orizontală între un stâlp al LEA și orice parte a unei clădiri trebuie să fie de minimă 1 m. Distanța minimă pe orizonatală între fundația celui mai apropiat stâlp al LEA sau orice element al prizei de pământ și peretele conductei subterane de telefoane, apă și canalizare, gaze naturale este de 2 m. Modernizarea rețelei de joasă tensiune include și modernizarea rețelei de iluminat public, care presupune montarea punctelor de aprindere (PAI) pe primul stâlp de la fiecare post de transformare. Corpurile de iluminat se vor demonta și remonta pe noii stâlpi ­utilizân­du-­se brățări noi adecvate tipului de stâlp pe care se vor monta, conform normativelor. Potrivit memoriului tehnic justificativ, indiferent de configurația rețelei, contorizarea se va realiza la limita de proprietate, pe stâlpul de rețea, soclu de beton sau firida de distribuție și contorizare. 

Firidele de distribuție și contorizare palier (FDCP) destinate distri­bu­ției, monitorizării și protecției circuitelor de abonați individuali (casnici) se vor monta doar pe soclu de beton, amplasat pe domeniul public sau în cazul înlocuirii acestora, pe soclu deja existent.

Blocurile de măsură și protecție (BMPT) destinate rețelelor de distribuție de joasă tensiune, pentru alimentarea cu energie electrică a micilor consumatori sau a construcțiilor edilitare, care permit racordarea între branșamentul trifazat aerian sau subteran și coloana principală a consumatorului și care nu sunt realizate conform standardelor în vigoare se vor înlocui cu unele noi, conforme cu standardul, poziționate pe soclul existent. Soclurile de beton care nu sunt realizate conform standardelor în vigoare se vor reface pe amplasamentul existent. Pentru branșamentele cu BMPT montat la limita de proprietate, coloana de alimentare se pozează integral pe domeniul public. 

Refacerea drumurilor rămâne în actualitate

În paralel cu dezvoltarea rețelei electrice, administrația comunei Clinceni continuă să acorde o atenție specială infrastructurii rutiere. În prezent, se desfășoară mai multe lucrări de modernizare a străzilor din comună, una dintre acestea fiind în derulare pe strada Drumul Mare, tot în satul Olteni. Această stradă a fost modernizată în urmă cu câțiva ani, pe o lungime de 2,7 km, dar, în timp, s-a deteriorat. Având în vedere că lucrarea beneficiază încă de garantie, administrația comunei Clinceni a cerut constructorului să intervină și să remedieze disfuncționalitățile apărute, ținând cont că este vorba despre un drum foarte important pentru comună, unde ­s-au dezvoltat atât obiective industriale, cât și ansambluri rezidențiale.