Cu sufletele pline de bucurie, timp de trei zile, începând din noaptea care tocmai a trecut, prăznuim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai mare sărbătoare a creștinătăţii, din toate timpurile. Este sărbătoarea luminii, a păcii și a vieţii veșnice pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul prin jertfa Sa. Să ne bucurăm și să ne înveselim cu toţii pentru miracolul Învierii Domnului!

 

De Sfintele Paști, toate s-au umplut de lumină. Bisericile, inimile și chipurile noastre strălucesc mai puternic ca oricând. Parcă și natura a îmbrăcat minunate haine de sărbătoare. Totul s-a reînnoit în noi și în jurul nostru. Și este firesc. Sărbătoarea Sărbătorilor, Sfântul Paști ne-a readus la starea la care eram înainte de a cădea în robia păcatului prin neascultare. Am revenit  la puritatea absolută și la viaţa veșnică în Împărăţia Cerurilor care ne-a fost dăruită, încă de la începuturi, de Tatăl Creator.

Am redevenit fiii lui Dumnezeu

Până-n ziua Învierii am fost copii ai păcatului, ai întunericului. De la această dată, însă, ne-am reîntors la viaţa cea adevărată, izbăvită de robia păcatului și devenim din nou fii ai lui Dumnezeu. De acum putem spune că avem certitudinea că vom trăi și ne vom bucura de plinătatea harului și al adevărului lui Hristos Cel Înviat din morţi. Învierea este sărbătoarea luminii, pentru că, din mormântul întunecat, Hristos Domnul a înviat și “toate s-au umplut de lumină și Cerul și Pământul și cele de dedesubt…”. Prin Cruce, Iisus Hristos a împăcat pe Dumnezeu Tatăl cu neamul omenesc.

De Paști, ni s-au deschis ușile Raiului

“Când vorbim de Învierea lui Hristos, sufletul și toată simţirea se umple de nădejde și Dragostea către toată făptura. Toată slujba de Paști este  pentru credincioșii ortodocși un prilej fericit de a se ști, de a se simţi și de a trăi în prezenţa Lui  Hristos Cel Înviat din morţi. Învierea este îndemn la biruinţă și Bucurie. Prin Înviere îi este dat omului să guste din Bucuria veacului ce va să vină, să pătrundă în Împărăţia Cerească, “Acum toate s-au umplut de lumină”, Domnul a Înviat întru Slavă pentru a răscumpăra omenirea din osânda păcatului și din jugul morţii celei veșnice. Odată cu Învierea lui Hristos, – moartea – “plată a păcatului”,  a devenit ceva efemer. Viaţa împreună cu Cel Înviat fiind începutul Veșniciei!”, după cum frumos ne mărturisește părintele Ioan, de la Parohia Jilava. Așa se explică faptul că Sfintele Paști ne deschid ușile Raiului și aduc peste noi Slava lui Dumnezeu.