@ Comunicarea dintre școli, elevi și părinți este considerată prioritară

@ La nivel județean, sunt așteptați la Evaluarea Națională 3.300 de elevi de clasa a VIII-a, iar la Bacalaureat vor participa 1.575 de elevi de clasa a XII-a

La nivelul județului Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean continuă implementarea măsurilor cu privire la derularea procesului de învățământ pe perioada stării de urgență și după încetarea acesteia, cu accent pe încheierea mediilor elevilor și organizarea examenelor naționale, adică Evaluare Națională și Bacalaureat.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 497

Specialiștii în Educație din cadrul județului Ilfov ne-au explicat că ne aflăm în perioada în care inspectoratele școlare colectează date în platforma ”Sistemul informatic integrat al învățământului din România”, respectiv platforma SIIIR, cu privire la elevii și profesorii care nu beneficiază de mijloace pentru a participa la activitățile de predare – învățare asistate de tehnologie.

”Este un demers al Ministerului Educației și Cercetării pentru a se găsi soluții la nivel național. În județul Ilfov, unele școli deja aplică soluții pe care le-au identificat împreună cu autoritățile locale. Această activitate de constituire a bazei de date a continuat pe parcursul zilelor de 1, 2 și 3 mai, pentru a putea fi finalizată în regim de urgență. Unitățile de învățământ și-au stabilit prin planurile proprii de intervenție educațională măsuri concrete prin care școala să continue până la vacanță, respectiv până la data de 12 iunie. Astfel, o atenție deosebită se acordă încheierii situației școlare a elevilor și organizării examenelor naționale, adică Evaluare Națională pentru elevii claselor a ­VIII-a și examenul național de Bacalaureat”, ne-a declarat prof. Rada Dumitru, inspector Management Instituțional, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov.

Oficialul a dorit să sublinieze că toate aceste aspecte se comunică și, în orice caz, foarte important de reținut este faptul că se pune foarte mare accent pe comunicarea permanentă, continuă, dintre unitățile de învățământ și părinți, elevi, chiar informațiile referitoare la încheierea mediilor, referitoare la desfășurarea examenelor naționale se transmit inclusiv în scris de către școli înspre familiile elevilor, pentru a fi conectate permanent la toate informațiile de care au nevoie.

În acest sens, men­ționăm și faptul că Inspectoratul Școlar Jude­țean Ilfov a anunțat că alocă linia TelVerde 0800080345 (telefon gratuit) pentru informaţii referitoare la Examenele Naționale. Telverde este operațional în zilele de L-J între orele 8.00-16.30 și vineri 8.00-14.00.

Cum se încheie situația școlară

Prof. Rada Dumitru ne-a făcut precizări despre modul în care se va realiza încheierea situației școlare. De reținut că nu se vor mai susține tezele, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note sau calificative astfel:

Prima situație: dacă elevul are cel puțin două calificative sau note, se încheie situația școlară pe semestrul al doilea cu acestea;

Situația a doua: da­că elevul are un singur calficativ sau notă, se poate evalua și nota activitatea desfășurată online sau asistată de tehnologie;

Situația a treia: dacă elevul are un calificativ sau notă pe semestrul doi și nu se poate valorifica activitatea online sau asistată de tehnologie, atunci a doua notă pe semestrul al doilea va fi considerată nota care reprezintă media din semestrul unu;

Situația a patra: dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul doi, media semestrului unu, devine medie anuală;

Situația a cincea, pentru gimnaziu, va fi valabilă, dacă media din primul semestru este mai mică decât 5 (cinci), atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul data la care acesta poate susține o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie evaluat și notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală, ca la examenul de corigență.

Elevii claselor terminale pot beneficia de activități de pregătire în sistem online/ asistate de tehnologie, dacă  aleg să nu meargă la școală

Inspectorul școlar ­ne-a mai precizat că pentru organizarea în condiții de securitate a cursurilor de pregătire pentru elevii claselor a VIII-a, a ­XII-a, a XIII-a, școlile se organizează în această perioadă, respectiv se dotează cu măști, mănuși, substanțe dezinfectante și, foarte important, consultă familiile acestor elevi pentru a ști care este disponibilitatea de a participa la cursuri față în față și care de a continua învățarea asistată de tehnologie. De reținut că în județul Ilfov există 3.189 de elevi de clasa a ­VIII-a în învățământul de stat, cărora li se adaugă 111 elevi din învățământul privat, iar la clasele a ­XII-a avem 1.552 de elevi în învățământul de stat, cărora li se adaugă 23 de elevi de clasa a XII-a din învățământul privat. ­”După cum cunoaștem, potrivit măsurilor ministerului, timp de două săptămâni, elevii din clasele terminale se pot întoarce la învățarea față în față, în unitățile de învățământ, dacă se dorește acest lucru, evident, și în sensul acesta facem aceste pregătiri”, a subliniat prof. Rada Dumitru. Măsurile pe care Ministerul Educației și Cercetării le-a publicat fac această precizare. Documentul ministerului precizează că ”revenirea în unitățile de învățământ se va realiza doar pentru elevi din clasele a VIII-a, a ­XII-a, a XIII-a, anii de final de școală profesională și școală postliceală, în condiții de siguranță. Începând cu data de 2 iunie, pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examene naționale. Elevii, respectiv, vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu, începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranță (maximum 10 elevi în sala de clasă, cu mască și mănuși, școlile dotate cu dezinfectant și igienizarea sălii de clasă după finalizarea activității fiecărei grupe). Se vor realiza numai cursuri de pregătire pentru examen, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ. Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor la activitățile desfășurate în școală și vor decide asupra acestui aspect. Participarea acestora este opțională, deci se referă la participarea acelor elevi care prezintă anumite riscuri, fie ei, fie unii dintre membrii familiilor lor”. Așadar acești copii nu vor fi obligați să participe la cursurile de pregătire față în față. Unitatea de învățământ poate organiza și sesiuni de pregătire în sistem online/asistate de tehnologie.

”Cu siguranță vor exista și elevi în această categorie, care au anumite riscuri, pentru care părinții vor opta pentru pregătirea în sistem online, așadar, noi într-o perioadă imediat următoare vom ști care este situația, iar școala se va adapta, respectiv profesorii acestor clase își vor adapta activitatea de pregătire și consiliere pentru examenele naționale atât în cadrul școlii, pentru cei care vor fi prezenți față în față, cât și la distanță pentru sistemul de învățare online/asistată de tehnologie”, a declarat specialistul.