Primăria comunei Afumați a lansat săptămâna trecută proiectul de creștere a notorietății localității Afumați ca destinație turistică de weekend printr-o mai bună pu-nere în valoare a patrimoniului său istoric, cultural și natural. Activităţile şi rezultatele proiectului vizează în mod direct ca grup ţintă potențialii turiști (locuitorii Bucureștiului și turiștii străini care vizitează Capitala) ce vor beneficia de acțiunile de promovare și informare derulate prin proiect.
Principalele activităţi ale proiectului sunt: campania de promovare a produselor turistice specifice din Afumați (prin realizarea și difuzarea unui videoclip de promova-re a acestor produse, crearea si actualizarea permanentă a unui portal web bilingv de promovare, realizarea și distribuția de materiale de promovare, publicitate outdoor) și activitățile de marke­ting a atracțiilor tu­ristice din Afu­mați (prin participarea la târgurile de turism din țară, acțiunile de marketing direct și organizarea de evenimente culturale și artistice specifice).
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni (decembrie 2011 – iunie 2013), în Comuna Afumați, judeţul Ilfov. Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţio-nal Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dez­­voltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijini-rea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marke­ting corespunzătoare. Va­loarea totală a proiectului: 1.048.597,36 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului: 805.739,00 lei, valoarea eligibilă  nerambursabilă din FEDR: 684.878,15 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 104.746,07 lei, co-finanţarea eligi­bilă a Beneficiarului: 16.114,78 lei.
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
 Un portal web bilingv de promovare a produselor turistice din Afumați
 Un set de materiale de prezentare a proiectului
 Un set de material de promovare a produselor turistice
 Trei participări la târguri și expoziții de turism organizate în Romania
 Patru evenimente culturale și artistice derulate în Comuna Afu­mați de promovare a pro­­duselor turistice
 Grad sporit de informare a publicului larg cu privire la existența monumentelor istorice în Comuna Afumați.