Nemții caută să angajeze studenți și masteranzi în perioada vacanței de vară. Înscrierile pentru posturile vacante încep, însă, din luna ianuarie și se desfășoară prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Candidații trebuie să aibă între 18 și 35 de ani, să studieze la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii, la cursuri de zi și să fie vorbitori de limba germană. Dacă vor trece testul de limbă, tinerii se pot angaja în domeniul hotelier, în restaurante și diverse ramuri economice. Toți cei interesați își pot depune dosarele cu actele necesare, în perioada 6 ianuarie – 14 februarie, la Agenția pentru 

Ocu­parea Forței de Muncă București.  

Ac­tele necesare sunt: 

 •  cartea de iden­ti­tate (valabilă cel puțin 6 luni);
 •  copie pașaport (va­labil minimum 6 luni);
 •  fișă de solicitare – Bewerbung 2014 – completată în două exemplare și semnată (formularul tipizat se află pe site-ul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București respectiv, pe www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizări în site);
 •  adeverință de la facultate care să ateste anul de studii și ce tip de 
 • cursuri urmează;
 •  adeverință de la facultate – Immatrikulations­bescheinigung (for­mularul tipizat și instrucțiunile de com­pletare sunt pos­­tate pe același site al A.M.O.F.M. București, la secțiu­nea Actualizări în site);
 •  dovada acre­di­tă­rii, în cazul unei facultăți particulare;
 •  copie a foii ma­tricole (cu excepția studenților din anul I de studiu);
 •  recomandare de la unul din profesorii de la facultate;
 •  trei fotografii tip pașaport;
 •  copie carnet de conducere (dacă este cazul).