Sute de decizii pentru acordarea venitului minim garantat (VMG) urmează să fie suspendate în Ilfov, pentru că beneficiarii au fost identificați că realizează venituri suplimentare din jocuri de noroc!

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 462

Potrivit informării privind evoluția numărului de beneficiari de asistență socială și a plăților aferente la nivelul județului Ilfov, în semestrul 1 al anului 2019, prezentată în cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural, la finele anului trecut numărul mediu de beneficiari de VMG a fost, pentru Ilfov, de 1.325, iar la 30 iunie 2019, de 1.107 persoane. Totalul plăților pentru VMG a fost, la sfârșitul primului semestru al anului în curs, de 1.704.847 lei.

În cazul alocației de stat, numărul mediu de beneficiari ilfoveni a crescut în iunie 2019 față de decembrie 2018 de la 72.639 persoane la 75.262, iar totalul plăților efectuate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov, pentru semestrul 1 – 2019, a fost de 58.550.918 lei. A scăzut însă numărul beneficiarilor de ajutor pentru susținerea familiei, de la 1.510 persoane (la 31.12.2018), la 1.269 (la 30.06.2019), totalul plăților acestui ajutor fiind, la sfârșitul primului semestru al anului în curs, de 1.375.477 lei.

Numărul beneficiarilor de alocație de plasament a fost la 30 iunie 2019 de 527 persoane, iar plățile pentru semestrul 1 – 2019 în acest caz au totalizat 2.126.400 lei.

Iar numărul beneficiarilor de ICC (indemnizație pentru creștere copil) a ajuns la aproape 6.000. Pentru aceștia s-au plătit în primele 6 luni ale anului 2019 – 92.351.008 lei. 84 de persoane dintre beneficiarii de ICC primesc, potrivit legii, pentru copiii cu vârste între 3 – 7 ani cu handicap, indemnizație specială (totalul plăților în acest caz fiind de aproape 500.000 lei, pentru primele 6 luni ale lui 2019).

Pentru 3.237 de persoane s-a plătit în primul semestru din 2019 stimulent de inserție, totalul plăților fiind de 12.390.312 lei.

Potrivit AJPIS Ilfov, pentru 18 persoane ­s-au plătit în semestrul 1 – 2019 ”concedii de acomodare”, în valoare totală de 155.610 lei și, tot pentru 18 beneficiari, s-au acordat ”ajutoare refugiați” în valoare totală de 34.020 lei.

253 de beneficiari erau înregistrați la 30 iunie 2019 pentru a primi ajutor pentru încălzirea cu gaze, energie electrică, energie termică și 80 pentru ajutor încălzire cu lemne, iar 480 de persoane din Ilfov figurau, la finalul primului semestru din acest an, ca beneficiare de ajutor ­HIV/SIDA (indemnizație lunară de hrană), valoarea totală a plăților pentru ianuarie – iunie 2019 fiind de 1,5 milioane de lei.

12.364 ilfoveni primesc, potrivit prevederilor legale, indemnizație pentru handicap, totalul plăților fiind, pentru primul semestru din acest an, de 32.518.002 lei, iar 4 fundații primesc subvenții pentru 68 de beneficiari, totalul plăților efectuate de la începutul acestui an până la 31 iunie fiind de 96.150 lei.

În cazul ajutoarelor de urgență, în acest moment figurează, pentru 2019, doar 14 beneficiari, însă mai există dosare în lucru. Majoritatea acestor ajutoare sunt acordate pentru a compensa efectele inundațiilor, însă multe dosare sunt respinse, potrivit AJPIS Ilfov, pentru că solicitanții dețin mai multe case (au fost și cazuri cu 3-7 case) sau venituri mari sau este vorba de inundarea boxelor de la blocuri, care nu înseamnă spații de locuit.

Inspecții tematice

În primul semestru din 2019, Biroul de inspecție socială Ilfov a participat la 3 campanii tematice având ca obiect:

monitorizarea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale,

respectarea prevederilor art. 38 din Legea 292/2011 de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice,

verificarea respectării de către primării a prevederilor HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, de către serviciile publice de asistență socială.

În cadrul acestor 3 campanii au fost efectuate, în total, 23 de controale și concomitent s-a realizat și monitorizarea licențelor de funcționare și evaluarea în vederea obținerii licențierii în cazul a 6 unități care oferă servicii sociale. Au mai fost făcute 11 controale inopinate, în urma primirii unor petiții. 14 unități au fost sancționate contravențional.

Beneficii pentru cei care chiar au nevoie!

AJPIS Ilfov este o instituţie cu atribuţii atât de administrare și gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât și de control al modului de acordare a acestora.

Inspecţiile AJPIS Ilfov sunt bazate pe analize de risc și ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce privește controlul serviciilor sociale se axează pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului. ”Totodată, punem accent pe activitatea de consiliere, prin desfășurarea de campanii de informare cu privire la noile reglementări din domeniu, atât a autorităţilor administraţiei publice locale, cât și a cetăţenilor, precum și pe activitatea de monitorizare și control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare. În ceea ce privește activitatea de administrare, gestionare și de plată a beneficiilor de asistenţă socială, AJPIS Ilfov și-a propus pentru acest an o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării și asigurării unui sistem de evidenţă și evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială, astfel încât acestea să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei și prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială”, a precizat Nela Alina Decusară, director executive AJPIS Ilfov.