@ Stațiile de pompare și amenajările de irigații au fost distruse sistematic
@ În unele cazuri, canalele de desecare care adună apa în exces, cu scopul de prevenire a inundațiilor, au devenit depozitele de gunoi ale riveranilor acestora

Paul Dobre, directorul adjunct al Unității de Administrare (UA) Ilfov a Filialei Teritoriale Prahova din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri pornind de la structura organizatorică a unității, care cuprinde 34 de posturi aprobate, UA Ilfov funcționând fără statut juridic, ordonatorul de credite fiind Ministerul Agriculturii prin ANIF București.

Articol apărut în nr. 375 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Pe raza Ilfovului sunt amenajate cu lucrări de irigații 49.560 hectare de teren (15 amenajări de irigații), deservite de 58 de staţii de pompare (8 stații de bază și 50 de stații de pompare de punere sub presiune). Cu toate acestea, în urma aplicării Legii Fondului Funciar 18/1991, terenurile deținute de fostele CAP și IAS au fost fărâmițate în suprafețe mici, pentru punerea în posesie a proprietarilor de drept, iar acești noi proprietari de terenuri nu s-au mai constituit în asociații şi nu au mai solicitat apă pentru udarea culturilor. În paralel, furtul componentelor din metal de la staţiile de pompare şi din amenajări au făcut ca Ilfovul să nu mai fie irigat din 2007, în momentul de față nefiind funcțională nici o stație de pompare pentru irigații!

În acest tablou deloc îmbucurător, există o solicitare a unei societăți pentru constituirea unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) formată din asocierea mai multor altor societăți, iar ANIF UA Ilfov a emis un referat tehnic pentru propunerea de constituire OUAI, în vederea accesării de fonduri europene pentru reabilitarea stațiilor de pompare de punere sub presiune și a rețelei de conducte îngropate. UA Ilfov a mai depus și o notă conceptuală de reabilitare a prizei gravitaționale de pe Lacul Buftea și a galeriei subterane de transport gravitațional al apei pentru irigații pe canalul din amenajarea Buftea – Căciulați în vederea irigării culturilor pe o suprafață de 1.000 ha direct din canal și/sau 2.527 ha cu staţiile de pompare Buftea, Mogoșoaia și Tamaș.

Desecarea, pentru prevenirea situaților periculoase provocate de inundaţii

Și nici pe partea de desecare/evacuare a apei în exces din zonele depresionare şi crovuri de pe terenurile cu aport freatic (Lacul Morii, Valea Dâmboviței) sau a apei provenite din precipitaţii (ploi şi topirea zăpezilor), care se realizează printr-o reţea de canale de desecare (58.555 ha – amenajări de desecare, deservite de 5 stații de pompare) cu rol extrem de important în combaterea pericolului de inundaţii, lucrurile nu stau prea bine. Pentru că, deși UA Ilfov urmăreşte permanent traseul canalelor de desecare, funcționarea amenajărilor întâmpină dificultăți din cauza nerespectării zonelor de protecție a canalelor, prevăzută prin lege, şi amplasarea unor construcţii de interes public şi/sau privat în interiorul acestor zone (străzi, rețele de alimentare cu apă, rețele de gaze, reţele electrice aeriene şi împrejmuiri); în unele cazuri, depozitarea în canale sau lângă a deşeurilor provenite din gospodăriile limitrofe acestora; sau, tot în unele cazuri izolate – deversarea de ape menajere în mod abuziv în canalele de desecare (din cauza lipsei reţelei de canalizare în, spre exemplu, oraşul Otopeni sau comuna Corbeanca). Pe lângă acestea, s-a menționat subdimensionarea staţiei de epurare a oraşului Otopeni, care evacuează în canalul colector III apă neepurată corespunzător, pentru care ANIF UA Ilfov este sancţionată de către ”Apele Române” pentru depăşirea concentraţiilor de poluanți, iar penalitățile sunt destul de însemnate valoric. Celor de mai sus li se adaugă dificultățile financiare generate de creşterea costurilor necesare efectuării lucrărilor de desecare, preponderent manuale, cât şi faptul că accesul utilajelor terasiere fiind limitat sau chiar imposibil în unele zone, costul lucrărilor înregistrează o creştere semnificativă (încărcarea directă în mijloacele de transport a deponiilor şi transportul acestora la o groapă de gunoi autorizată).

Terți prestatori pentru lucrări prioritare

Pentru eliminarea aces­­­tor neajunsuri şi prevenirea apariţiei altora, ANIF UA Ilfov va solicita aprobarea de lucrări executate cu terţi prestatori pentru lucrări cu priorități de realizare, în vederea funcţionării la parametrii proiectaţi a amenajărilor de desecare.

De asemenea, a depus la ANIF București, pentru aprobare, documentaţia ”Notă de fundamentare pentru suplimentare debit subtraversare DN1 București-Ploiești de canalul colector III, prin construirea unei staţii de pompare (SPD 4) în Otopeni”. Mai mult, cei de la UA Ilfov spun că vor interveni direct, cu mijloace manuale, pentru igienizarea canalelor (strângerea de PET-uri, resturi de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă provenite din gospodăriile limitrofe), dar va solicita și administrațiilor publice locale sprijin în demersul de resposabilizare a locuitorilor pentru menținerii curățeniei, inclusiv în zona canalelor de desecare.

Decolmatare în curs

Pe partea de lucrări de întreținere și reparații cu terți prestatori, pentru prevenirea și combaterea inundațiilor, unitatea ilfoveană a contractat și efectuat, în 2017, lucrări de decolmatare a canalului colector și distrugerea vegetației lemnoase în amenjarea Tamaș – Corbeanca – Otopeni – Tunari și sunt în curs de execuție decolmatarea mai multor canale secundare, în aceeași amenajare, în paralel cu distrugerea vegetației lemnoase, repararea podețelor și a agregatelor de pompare.

Foto – Lucrări pe canalul CCIII Otopeni