Consiliul Județean Ilfov (CJI) anunță că, în perioada 27 august – 3 septembrie 2018, 70 de profesori și elevi de liceu vor participa la prima ediție a Școlii de vară, Știință și Tehnologie, la Măgurele.

Școala de vară are două secțiuni. Prima este dedicată elevilor de liceu și îi implică în prelegeri, exerciții de laborator, experiemente și în testarea unui spectru larg de tehnici de cercetare.

A doua secțiune este dedicată cadrelor didactice care predau discipline STEM în învățământul secundar gimnazial și liceal. Profesorii vor experimenta alternative pentru desfășurarea activității didactice și vor primi resurse ce pot fi utilizate în activitatea la clasă cu elevii. Tematicile de cercetare propuse în acest an cuprind domeniile fizică și inginerie, automatizări și aplicații, științele vieții și ale mediului, tehnologii digitale în cercetare precum: dezvoltarea de ansamble cu interfață internet of things (IoT) pentru facilități experimentale, observații ale efectelor medicamentelor asupra celulelor tumorale expuse la radiații ionizante; analize privind comunicarea în lumea animalelor; aplicații ale inteligenței artificiale în analiza datelor științifice; prepararea si caracterizarea structurilor nanometrice cu aplicabilitate în electronică și optoelectronică; astrofizică – galaxii și găuri negre; comportamentul sistemului teren-structură în timpul cutremurelor; sisteme de procesare cu plasmă pentru modificarea suprafețelor, etc. Astfel, peste 50 de profesori și elevi de liceu își vor dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale și relevante, vor experimenta cercetarea științifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor. Formatorii și mentorii școlii de vară sunt cercetători, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar din domeniile STEM (știință, tehnologii, inginerie, matematică), din științele educației, precum și din alte specializări, abordările fiind de tip integrat. Printre obiectivele Școlii de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele se regăsesc valorizarea expertizei științifice din cadrul platformei de educație și cercetare de la Măgurele și din Universitatea din București, susținerea dezvoltării de oferte educaționale complementare de înaltă calitate pentru fiecare dintre categoriile de participanți, stimularea reflecției critice asupra programelor de formare educaționale din învățământul preuniversitar și universitar, precum și conectarea inițiativelor educaționale desfășurate local cu acțiunile și prioritățile europene.

Școala de vară este organizată de Universitatea din București, în parteneriat cu Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunității Educație pentru Științe.

Universitatea din București este una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei peste 150 de ani de existenţă, UB a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. De asemenea, la nivelul UB sunt pregătiți specialiști pentru domeniile STEM în cadrul a numeroase facultăți de profil pe toate cele trei cicluri de studii universitare.
Platforma de educație-cercetare de la Măgurele are o bună tradiție de funcționare ca un sistem integrat al cercetării și educației, prin existența în același perimetru a unui liceu teoretic, a Facultății de Fizică a Universității din București și a unui număr reprezentativ de institute de cercetare în domeniu. Stimulați de inițiative similare la nivel european, cercetătorii din Măgurele au desfășurat o serie de activități adresate publicului larg și, în mod particular, sistemului de învățământ preuniversitar, cu deschidere însă și către parteneri din mediul socio-economic și din administrația locală.
Partenerii evenimentului sunt institutele Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Institutul Național de Fizică a Materialelor (INFIM), Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și a Radiațiilor (INFLPR), Institutul de Științe Spațiale (ISS), Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE).
Școala de vară de la Măgurele este un proiect co-finanțat prin Fondul Științescu București (www.bucuresti.stiintescu.ro), gestionat de Fundația Comunitară București și cu susținerea Asociației “Măgurele Science Park” (www.magurelesciencepark.ro).