A început un nou an bisericesc.


În fiecare an, ziua de 1 septembrie are o importanță aparte pentru credincioșii ortodocși. Este ziua în care, potrivit tradiției creștine, a început creația lumii și, totodată, ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a început să propovăduiască noua Evanghelie. Fiind destinată trecerii de la vechi la nou, în toate lăcașele de cult s-a celebrat începutul unui nou an bisericesc. 

Spre deosebire de anul civil, anul bisericesc nu se înnoiește la data de 1 ianuarie, ci în prima zi de toamnă. Fiind destinată trecerii de la vechi la nou, clericii din toate lăcașele de cult ortodoxe au celebrat începutul unui nou an bisericesc. Tot pe 1 septembrie, a fost prăznuit și Sfântul Dionisie Exigul, cel care a propus numărarea anilor începând cu întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. După cum mărturisesc slujitorii lăcașelor de cult, „canonizarea Sfântului Dionisie Exigul, s-a făcut în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 8-9 iulie 2008”. Datorită acestui sfânt, putem spune astăzi, că ne aflăm în anul 2014, după Hristos. 

Ziua în care Hristos și-a început activitatea pe Pământ

La 1 septembrie, clericii și enoriașii deopotrivă, au cinstit și începutul propovăduirii în lume, a Evangheliei celei noi, de către Mântuitorul Iisus Hristos. Se pare că la această dată, Hristos și-a început activitatea pe pământ, răspândind în lume vestea cea bună a mântuirii și a vieții veșnice întru împărăția Domnului. Tot de această dată este legat și începutul Facerii Lumii de către Dumnezeu Tatăl, după cum ne mărturisesc prea sfinții părinți. A fost rânduit ca anul duhovnicesc să debuteze la 1 septembrie, în anul 325 la Niceea (Iznik, Turcia din zilele noastre), când a avut loc primul sinod ecumenic, convocat de Împăratul Constantin cel Mare.

 Să-i mulțumim Domnului pentru harul binecuvântărilor Sale…     

La ceas de sărbătoare, în prima săptămână a noului an bisericesc, este bine să-I mulțumim Bunului Dumnezeu pentru binefacerile primite în anul bisericesc trecut. Să ne rugăm din inimă, cu pace, cu dreaptă credință și desăvârșită dragoste de Dumnezeu. Să ne închinăm și să-I adresăm rugăciuni povenite din adâncul sufletului. Cu smerenie și încredere deplină, să-L rugăm ca și în acest nou an duhovnicesc, să reverse asupra noastră harul binecuvântărilor Sale. Să-și reverse grația divină, cu toate bunătățile Sale, asupra noastră și de acum înainte. 

Și să înlocuim omul vechi cu cel duhovnicesc!  

Așadar, la trecerea de la vechiul la noul an bisericesc trebuie să-I mulțumim Tatălui Ceresc pentru tot ceea ce ne-a dăruit. Apoi, este bine să citim acatistul intitulat „Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, închinat Sfintei Treimi. Dar nu înainte de a ne lepăda de omul vechi și de a ne pregăti să-l primim cu puritate pe cel duhovnicesc, fiul Duhului Sfânt. 

Noul an să vă aducă pe calea mântuirii!  

Cu acest prilej, dorim și noi un sincer și călduros la muți ani, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi, tuturor creștinilor din Biserica Ortodoxă Română! 

Fie ca noul an bisericesc, să vă poarte pe calea mântuirii și să vă aducă tot mai aproape de Biserica lui Hristos!

Rugăciune la început de an bisericesc

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, 

Izvorul vieții și al nemuririi, 

Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, 

Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire

Și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, Mulțumim Ție pentru îndurările minunate

Pe care le-ai făcut asupra noastră, 

În toată vremea trecută a vieții noastre

Și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: 

Binecuvintează cununa anului ce a sosit 

Cu bunătatea Ta 

Și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, 

Pe păstorii și învățătorii noștri, 

Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească

Și ne dăruiește sporire în toate faptele bune. 

Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: 

Sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. 

Sfântă Biserica Ta,

Țara noastră cu toate orașele și satele,

Izbăvește-le de toată reaua întâmplare, 

Dăruindu-ne tuturor pace fără de tulburare. 

Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, 

Iar pe noi întărește-ne, Doamne, 

Întru iubirea Cea către Tine și întreolaltă, 

Ca să ne învrednicim cu inimă curată,

Totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început, 

Dumnezeului Celui slăvit întru o ființă, 

Și a cânta preasfântului Tău nume: 

Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, 

În vecii vecilor, 

Amin!