În data de 4 iunie, la hotelul Ramada Majestic din Bucureşti, a avut loc reuniunea privind diseminarea rezultatelor proiectului ”Îmbunătăţirea Cadrului Naţional pentru Pregătirea şi Implementarea Proiectelor de Investiţii Publice”. Au fost prezenţi Alexis Gressier, expert al Băncii Mondiale şi Cătălin Păuna, economist la Biroul Băncii Mondiale din România.

Din partea Ministerului Fondurilor Europene au participat Lilian Onescu, secretar general al Ministerului, Mihaela Toader, director Unitatea de Analiză, Programare şi Evaluare, Livia Chiriţă, director la Autoritatea de Management pentru Pogramul Operaţional Asistenţă Tehnică, precum şi directori de la alte ministere implicate. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POAT 2007-2013.Cuvântul de deschidere a aparţinut domnului Lilian Onescu, secretar general al Ministerului Fondurilor Europene:

”Comisia Europeană a propus Guvernului României utilizarea expertizei unor reputate instituţii financiare internaţionale (Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială), în scopul îmbunătăţirii implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, şi al pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020. În acest context, în data de 26 ianuarie 2012, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială, privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice.

Primul acord de servicii în baza acestui Memorandum, a fost semnat la data de 27 iunie 2012 şi vizează acordarea de servicii de consultanţă Ministerului Fondurilor Europene în implementarea uneia dintre acţiunile prevăzute în Planul de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune (….) 

Necesitatea unei astfel de măsuri a apărut întrucât s-a observat că, în procesul de pregătire, evaluare şi implementare a proiectelor finanţate din instrumente structurale, în special a celor de infrastructură, reglementările naţionale specifice, dar şi transpunerile acquis-ului european, impun intervenţii multiple asupra proiectului din partea unor instituţii externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale sub forma emiterii de avize/acorduri/aprobări, intervenţii care pot întârzia, uneori nejustificat, atât elaborarea, cât şi implementarea proiectelor. 

Proiectul se numeşte „Analizarea cadrului naţional privind investiţiile din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale şi de coeziune”, iar cheltuielile aferente acestui proiect sunt finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea cadrului naţional privind investiţiile prin analizarea legislaţiei naţionale relevante, din perspectiva impactului asupra pregătirii şi implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale în vederea formulării unor propuneri concrete de optimizare a mecanismelor existente (…) 

Proiectul a fost finalizat în data de 13 mai a.c. şi are ca principal rezultat formularea unor propuneri de modificare a legislaţiei care reglementează investiţiile publice, pentru a asigura o mai bună corelare a intervenţiilor tuturor instituţiilor implicate în aprobarea şi implementarea proiectelor de investiţii (….)”