RATB a înființat linia navetă 696, între Răzoare și Gara Basarab, aceasta urmând să funcționeze până la finalizarea lucrărilor de execuție la Magistrala de metrou Drumul Taberei. Această linie va asigura transportul călătorilor între Răzoare și Gara Basarab, pe traseul: Șos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd-ul Eroilor, Str. Elefterie, P-ța Operei, Splaiul Independenței, Str. C-tin Noica, Str. M. Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcalabul, Bd-ul Gării de Nord, P-ța Gării de Nord, Bd-ul Dinicu Golescu, Gara Basarab. Traseul de întoarcere este: Bd. Dinicu Golescu, Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Știrbei Vodă, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Str. Carol Davilla, Bd. Eroilor, Strada Dr. Bagdasar, Șos. Panduri. Pe acest traseu, autobuzele liniei navetă vor opri între Universitatea Națională de Apărare și Pod Eroilor, în stațiile comune cu ale liniilor 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668, pe Splaiul Independenței – în stații comune cu ale liniei 123, pe Str. C-tin Noica, Str. Mircea Vulcănescu, Bd. Gării de Nord și P-ța Gării de Nord – comun cu ale troleibuzelor 62, 85, 93, 96, iar pe Bd. Dinicu Golescu, comun cu 123 și 133.