Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente trimestrului I al anului 2022, pot fi depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până în data de 2 mai 2022, inclusiv, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 „Susţinem în continuare fermierii prin decontarea a 1,63 de lei pentru fiecare litru de motorină folosit în agricultură, maximul permis de regulamentele europene pentru această formă de sprijin. Am prevăzut în bugetul din acest an sumele necesare pentru acoperirea acestor costuri şi banii vor intra rapid în conturile fermierilor pentru că ştiu cât de important este pentru ei disponibilul de capital pentru continuarea lucrărilor în agricultură”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Având în vedere faptul că ultima zi de depunere a cererilor de plată este 30 aprilie 2022, iar aceasta este zi nelucrătoare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că termenul de depunere se prelungeşte până pe data de 2 mai 2022 inclusiv, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă.

Cererile se depun în format fizic sau pot fi transmise prin mijloace electronice la Centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoţite de documentele prevăzute în Anexă. 

Toate documentele transmise electronic vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitantul sprijinului, însuşite prin semnătură şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare ca diferenţă dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse şi are o valoare unitară de 1,630 lei/litru, în conformitate cu HG nr. 146/2022.

Plăți de peste 110 milioane de euro, pentru Măsura 14

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că a autorizat la plată beneficiarii Măsurii 14  – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a) porcine și pachet b) păsări din Campania 2021. Suma totală autorizată este în valoare de 110,39 milioane euro pentru un număr de 480 beneficiari, din care 40,89 milioane euro pentru bunăstare porcine şi 69,50 milioane euro pentru bunăstare păsări. 

Plățile se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4.8683 lei pentru un euro stabilit de Banca Centrală Europeană pentru data de 31.12.2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 2021/C 1/03 din 04.01.2021. 

Sprijinul financiar are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.595