MADR a crescut suma pentru ajutorul acordat asociațiilor crescătorilor care mențin registrele genealogice și efectuează teste pentru determinarea calității genetice a șeptelului. Această sumă este de maximum 40.000 mii lei, din care 17.610 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 22.390 mii lei pentru speciile ovine şi caprine şi se asigură de la bugetul de stat.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate  întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de  producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară  activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor menționate  anterior este  de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi  menţinerii registrelor genealogice și de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în  numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a  randamentului genetic al şeptelului.

Articol apăru în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.546