Cererile de înregistrare în scop de TVA, sub lupa AJFP Ilfov

Este cunoscut faptul că evaziunea fiscală în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată (TVA) are un  efect semnificativ asupra veniturilor fiscale ale României și are repercusiuni notabile asupra activității economice. Deși s-au făcut progrese în stoparea acestui fenomen, Comisia Europeană a constatat că în România deficitul de colectare e printre cele mai mari înregistrate în Europa.

Despre eforturile pe care angajații Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov le depun în lupta cu fraudele din domeniul TVA am vorbit cu directorul AJFP, dr. ec. Marinel Nedeluț. Domnia sa
ne-a explicat că una dintre structurile care contribuie la eficientizarea activităţii de administrare fiscală a persoanelor impozabile din punct de vedere al TVA, în lupta împotriva fraudei din acest domeniu, este  Serviciul Informaţii Fiscale, proaspăt înființat. „Activitatea serviciului constă în cooperarea  cu  structuri regionale și teritoriale ale Agenţiei, pentru asigurarea unui schimb operativ de date, conform competenţelor și colaborează în baza prevederilor legale și cu alte autorităţi competente”, ne-a precizat Marinel Nedeluț. Totodată, funcționarii acestei structuri utilizează bazele de date interne și informaţii din diverse surse, în vederea stopării evaziunii în domeniul TVA, din decembrie 2014. O „armă” eficientă în acest sens este și modificarea art. 153 din OUG 80/2014, care se aplică din 1 februarie 2015.

 

Formularul D 088, un instrument cheie

Noutatea privind înregistrarea în scopuri de TVA, ne-a explicat Marinel Nedeluț, constă în completarea și depunerea la organul fiscal, începând cu 01.02.2015, a formularului D088 – „Declarație pe proprie răspundere privind intenția și capacitatea de a desfășura activități economice în sfera TVA”.  „Acest formular trebuie însoțit de  actele de studii ale administratorilor, documente care să ateste natura și cuantumul veniturilor brute realizate de administratori sau asociați, în ultimul an, copii ale contractelor de muncă încheiate de firmă (dacă acestea există), copii ale documentelor  care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social, documente care să justifice tipul activității specifice desfășurate în afara sediului social/profesional și a sediilor secundare (spre exemplu: autorizații, avize etc. emise pentru activități de tipul: construcții, transport etc., documente care să ateste tipul de viză și scopul șederii în România (pașaport, permis de ședere etc.), copia contractului de prestări servicii încheiat între prestatorul de servicii în domeniul contabilității și persoana impozabilă, copii după extrase de cont sau alte documente bancare să ateste existența conturilor bancare deschise de societatea care solicită înregistrarea în scopuri de TVA”, ne-a precizat directorul AJFP Ilfov.

 

800 de cereri soluționate de AJFP

Serviciul  de Informații Fiscale din cadrul AJFP Ilfov a primit aproximativ 800 de cereri de înregistrare în scopuri de TVA. Dintre acestea, 35% au fost considerate cu grad de risc mare (respingere sau anulare a înregistrării în scopuri de TVA), 26% cu grad de risc mic (aprobare sau neanulare a înregistrării în scopuri de TVA), iar 39% cu grad de risc mediu. „Dintre acestea 96,2% au fost soluționate cu sprijinul  Direcției Generale Antifraudă Fiscală, prin extinderea controlului în vederea clarificării  intenției și capacității de a desfășura activități economice, diferența de 3,8% fiind clarificată la sediul AJFP Ilfov”, ne-a spus Marinel Nedeluț.