Camera Deputaţilor a adoptat o propunere legislativă care prevede că pentru a construi anexe gospodărești ale exploataţiilor agricole nu mai este necesară emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităţilor centrale privind protecţia sănătăţii populaţiei și protecţia mediului.

Prin urmare, acest aviz al serviciilor deconcentrate nu este necesar pentru construirea de anexe gospodărești și anexe gospodărești ale exploataţiilor agricole, cu excepţia situaţiilor speciale de derogare de la normele în vigoare prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei.

Totodată, prin excepţie, pot fi emise autorizaţii de construire și fără documentaţii de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate și pentru lucrările de cercetare și de prospectare a terenurilor – foraje și excavări, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, capacităţilor de producere a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile, precum și altor exploatări.

Articol apărut in ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.598